Header image

Arbeidsmarktbeleid blijft verantwoordelijkheid van Provincie

GELDERLAND - Op 30 juni 2010 heeft Provinciale Staten besloten het provinciale arbeidsmarktbeleid te continueren. Het CDA, de PvdA en de ChristenUnie hebben een amendement ingediend op de voorgestelde bezuinigingen. Op grond van het amendement zal er een korting van 25% plaatsvinden op het beschikbare budget voor arbeidsmarktbeleid maar blijft het hiermee wel een structureel onderwerp op de agenda van de Provincie. Bij de toelichting op het amendement werd door het CDA opgemerkt, dat het met het oog op de economie en in economisch zware tijden noodzakelijk blijft om in arbeidsmarktbeleid te investeren. Daarbij is verwezen naar het advies “Oost-Nederland aan de slag” van SER Gelderland en SER Overijssel. Ten aanzien van financiering van het organiserend vermogen is in een eerdere fase besloten dat er dit najaar een evaluatie over de POA’s wordt gehouden en dat op basis hiervan nadere besluitvorming zal plaatsvinden. Uit gesprekken met individuele statenleden mag worden verondersteld, dat zij van mening zijn dat ook financiering van het organiserend vermogen moet worden gecontinueerd

Ander nieuws