Header image

Aftrap streektaallessen Wiesneus in Eibergen

EIBERGEN- Van begin maart tot half mei a.s. wordt op veel basisscholen in de regio weer de streektaalles Wiesneus gegeven. Op dinsdag 3 maart vindt de aftrap plaats op basisschool het Sterrenpalet in Eibergen met een door wethouder Anjo Bosman verteld verhaal in dialect. Dit jaar hebben zich bijna 70 scholen (totaal zo’n 3.000 leerlingen) in de Achterhoek voor dit project aangemeld. Dat is meer dan 4 keer zoveel dan in 2018 toen dit project startte. Wiesneus wordt dus enthousiast ontvangen door basisscholen. Een teken dat de streektaal ook onder deze doelgroep geliefd is.

De deelnemende leerlingen ontvangen het tijdschrift Wiesneus met daarin onder meer “leedjes, ’n zuukplate, ’n kleurplate en puzzels” (allemaole in ‘t Achterhooks!). Met verhalen en spelletjes in Wiesneus wordt de streektaal als een volwaardige taal onder de aandacht gebracht, net als het standaard Nederlands. Dit is belangrijk vanuit het culturele aspect en is goed voor de algemene taalontwikkeling.

Het thema van Wiesneus 2020 is “Vrijheid”, wat mooi aansluit bij 75 jaar vrijheid. De streektaallessen worden verzorg door medewerkers van de Bibliotheken West-Achterhoek, Oost-Achterhoek, Achterhoekse Poort en Montferland. Het blad en meer materiaal ter ondersteuning van de lessen, zoals liedjes, teksten en filmpjes, zijn te vinden op www.wiesneus.nl

Leerlingen maken door inzending van puzzel en kleurplaat kans op leuke prijzen. Deze worden uitgereikt door Hans Keuper (ambassadeur van het project Wiesneus) op een speciale slotbijeenkomst op 6 juni a.s. in theater Amphion waarbij ook Warboel zal optreden. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle leerlingen die de streektaalles Wiesneus hebben gevolgd.Ander nieuws