Header image

Achterhoekse Lente in Haags Nieuwspoort

ACHTERHOEK - De Achterhoek bood op 21 maart een Achterhoeks Lentediner aan in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Een zestigtal vertegenwoordigers van de drie O’s, Ondernemingen, Maatschappelijke Organisaties en Overheden, presenteerden daar de Achterhoek Agenda 2020 aan zo’n dertig Haagse politici waaronder Liesbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Chris Buijink, secretaris-generaal van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Op deze agenda staan de plannen die de Achterhoek gaat uitvoeren om de regio, in 2020 en daarna, duurzaam vitaal, aantrekkelijk en gezond te houden. Spies sprak over het thema bevolkingsontwikkeling en was buitengewoon lovend over de manier waarop de Achterhoek met zijn Agenda 2020 onder andere anticipeert op de vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder jongeren) waarmee de regio te maken krijgt. “U repareert het dak terwijl de zon nog schijnt. Uw Agenda 2020 is meer dan veelbelovend, daar kunnen veel andere regio's wat van leren”, aldus Spies. Buijink op zijn beurt prees de innovatiekracht van de Achterhoek, wat hij baseerde op zijn ervaringen opgedaan tijdens verscheidene bezoeken aan Achterhoekse bedrijven. Dat het ministerie van BZK enthousiast is over de vooruitstrevende Achterhoekse aanpak bleek al eerder op 30 november 2011 tijdens een bijeenkomst in Doetinchem. Het ministerie zette toen zijn handtekening onder een Agreement of Support waarin steun aan de Achterhoek wordt toegezegd bij de uitwerking van de Agenda 2020 in de vorm van kennisoverdracht, ambtelijke en instrumentele ondersteuning. Naast Spies en Buijink waren er 28 Tweede Kamerleden aanwezig, waaronder fractievoorzitters en leden van de Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. De Gelderse Commissaris van de Koningin, de heer Cornielje, was ook afgereisd naar Den Haag. De leden van de Achterhoekse delegatie gingen tijdens het diner in gesprek met de aanwezige volksvertegenwoordigers om de Agenda 2020 verder onder hun aandacht te brengen. De eerste afspraken voor tegenbezoeken in de Achterhoek zijn al gemaakt. Deze eerste editie van het Achterhoekse Lentediner is door alle betrokkenen als zeer zinvol ervaren en zal daarom volgend jaar zeker een vervolg krijgen. In de tussentijd worden de gemaakte afspraken uitgewerkt en de opgedane contacten uitgebreid. Een videoregistratie van Het Hele Arsenaal wordt woensdag 28 maart om 19.00 uur uitgezonden op de regionale zender Focuz TV.Ander nieuws