Header image

Achterhoek schreeuwt om cultuur!

ACHTERHOEK - Beste zanger, danser, muzikant, theatermaker, schrijver, schilder, fotograaf, filmer of kunstinstelling!

Als actieve amateur of professional gaat kunst jullie aan het hart. De voorgenomen bezuinigingen van dit kabinet zullen iedereen die aan kunst doet of van kunst geniet, treffen. Op landelijk niveau krijgen de professionele kunsten een enorme klap, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zullen er veel dingen veranderen. Immers, ook de gemeenten en de provincie gaan bezuinigen. Dat betekent dat het veel duurder zal worden om kunst te bezoeken, dat er wellicht minder voorzieningen in de buurt zullen blijven en dat mogelijk subsidies voor kunstencentra, verenigingen, optredens en festivals op de tocht komen te staan.

Om te laten zien dat Kunst van iedereen is, is het heel belangrijk dat ook de amateurkunstenaars zich laten zien en horen.

Daarom ontvangt u deze week pamfletten . Wij hopen dat u deze pamfletten wilt verspreiden onder uw leden en achterban. Middels dit pamflet kunt u uw gemeente laten weten dat u het niet eens bent met de enorme bezuinigingen waarmee de kunst- en cultuursector wordt bedreigd. Vul op dit pamflet uw gemeente en uw eigen naam in. Lever het z.s.m. in bij een van de culturele instellingen in uw gemeente of stuur het rechtstreeks naar het college in uw gemeente.

Zaterdag 20 november a.s. vindt de landelijke actiedag “Nederland schreeuwt om Cultuur! “plaats.

Verspreid in de hele provincie zullen acties op touw worden gezet o.a. door de Centra voor de Kunsten en verenigingen. Zo ook in onze regio op de Markt in Lichtenvoorde vanaf 14:00 uur. Alle amateurkunst- beoefenaren, de orkesten van Oost Gelre graag in uniform en met vaandel, worden uitgenodigd om hier in groten getale naar toe te komen. Wij zullen daar zijn met de band Room 06 en ter plaatse pamfletten uitdelen aan het winkelend publiek. In Ruurlo begint om 13:00 uur op het Kerkplein de actie “Berkelland schreeuwt om cultuur” . Meer informatie op www.detriangel.org

Op de website www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl is een overzicht te vinden van alle acties die er plaatsvinden.

Laat dus van u horen op 20 november. Cultuur is van en voor iedereen en dat willen we graag zo houden!Ander nieuws