Header image

Achterhoek op weg naar innovatie in de gezondheidszorg

ACHTERHOEK - De zorg voor steeds meer ouderen die steeds langer leven, maar vooral een enorme groei van het aantal chronisch zieken, jagen de kosten van de gezondheidszorg omhoog. De vergrijzende Achterhoek krijgt hiermee als eerste te maken. Door beter samen te werken, de zorg slimmer te organiseren en door van jongs af aan een gezonde levensstijl te stimuleren, kan het tij worden gekeerd. Alle maatschappelijke partners moeten daarin hun rol pakken. Dat was de boodschap tijdens het Achterhoek Zorgcongres, een initiatief van Azora, Caransscoop, GGD Gelre-IJssel, Sensire, Slingeland Ziekenhuis, drie Achterhoekse Rabobanken en Regio Achterhoek. Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg van Rabobank Nederland, stelde dat de bank zich als financier van grote zorginstellingen medeverantwoordelijk voelt voor een toekomstbestendig zorgstelsel. Samen met Philip Idenburg schreef hij het boek 'Diagnose 2025' dat een analyse en mogelijke oplossingen schetst voor een goed, betaalbaar en solidair zorgstelsel. Bas Leerink, bestuurder van Menzis, gaf aan dat ook de rol van zorgverzekeraars verandert: “Wij willen de premies zo laag mogelijk houden en dat vraagt actie van onze kant”. Als er niets gebeurt, wordt de gezondheidszorg in Nederland onbetaalbaar en zijn er straks veel te weinig arbeidskrachten om aan de groeiende zorgvraag te voldoen. De komende tien jaar gaat bovendien 40% van de Achterhoekse huisartsen met pensioen. Een omslag in de organisatie van de zorg is dus broodnodig en vraagt om intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen, thuiszorg en alles wat daar tussenin zit. De eerstelijnszorg (zoals huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog) krijgt daarbij een veel grotere rol. Burgers zullen meer verantwoordelijkheid voor hun gezondheid moeten nemen. Samen met meer aandacht voor preventie en een duidelijke rol voor vrijwilligers en mantelzorgers kan dit de zorg betaalbaar, effectief en mensvriendelijk houden. Duidelijk is dat het effect van preventieve zorg nauwelijks overschat kan worden. GGD Gelre-IJssel boekte al opmerkelijke resultaten met preventieprogramma's voor overgewicht bij kinderen. Thuiszorgorganisatie Sensire liet zien hoe maatwerk in de zorg tot een drastische afname van thuiszorg bij ouderen leidde en ziekenhuisopnames voorkwam. Klinisch geriater Carla Schötzel schetste hoe de zorg voor ouderen veel efficiënter en tegelijk klantvriendelijker kan worden. Hoopgevende boodschappen op weg naar een slank, gezond en betaalbaar zorgstelsel.

Het zorgcongres in de DRU Cultuurfabriek trok ruim 350 bezoekers. Herman Kaiser, voorzitter van Regio Achterhoek, refereerde in zijn openingswoord aan de 'spirit' van de Achterhoek Agenda 2020: “Nuchterheid, onderlinge verbondenheid en DOEN, dat is onze kracht”.Ander nieuws