Header image

Achterhoek gaat goedkoop biogas produceren

ACHTERHOEK - Zes Achterhoekse bedrijven starten een innovatiecentrum. Dit legt zich toe op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technieken en concepten voor het omzetten van organische reststromen naar producten met een economische waarde. Een belangrijk achterliggend doel ervan is om goedkope productie van duurzaam biogas mogelijk te maken. Als bijvoorbeeld alle lokale mest, gras, gft-afval, slootklantmaaisel, zuiveringsslib en andere organische reststromen zouden worden gebruikt voor de productie van biogas kan het groene gas het aardgasverbruik van alle 140.000 huishoudens in de Achterhoek vervangen. Dat scheelt dan 570.000 ton CO2 uitstoot per jaar. Op dit moment gebeurt het niet, omdat de productie met de huidige technieken veel te duur is. De Achterhoekse bedrijven Forfarmers (Lochem), Groot Zevert (Beltrum), Waterstromen (Lochem), Nijhuis Water Technology (Dinxperlo), Wilba Techniek(Beltrum) en Dorset (Aalten) zijn ervan overtuigd dat er innovatieve technieken kunnen worden ontwikkeld voor het maken van nieuwe, waardevolle producten uit organische reststromen. Een voorbeeld hiervan is het produceren van verkoopbare kunstmestproducten en schoon water uit vergistte mest. Dat zou de productie van biogas veel goedkoper maken, omdat nu nog veel kosten gemaakt moeten worden om de vergistte mest af te voeren. De bedrijven hebben nu de stichting Biomassa opgericht. Deze gaat de ontwikkeling van nieuwe technieken stimuleren door de oprichting van een innovatiecentrum. Daar kunnen bedrijven een breed scala aan technieken en installaties voor de verwerking van organische reststromen tot productie van groen gas & andere eindprodukten in de praktijk testen en optimaliseren. De nadruk komt vooral te liggen op praktijkonderzoek. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Achterhoeks Centrum voor Technologie en diverse opleidingen, waaronder Saxion Hogescholen en het Graafschap College. Het innovatiecentrum dient verder als ontmoetingsplaats voor iedereen die professioneel bij deze ontwikkelingen is betrokken is. Het wordt voorlopig gevestigd nabij de voormalige vuilnisbelt ’t Bellegoor te Beltrum. Hayo Canter Cremers verzorgt de dagelijkse coördinatie van de activiteiten. Onlangs won hij samen met het EDV consortium de Achterhoekse Innovatieprijs 2012. De bestuursleden van de stichting Biomassa zijn: Voorzitter: Gijs van Selm (directeur Waterstromen, Lochem) Penningmeester: Henk Haaring (directeur Dorset, Aalten) Secretaris: Jan Groot Zevert (directie Groot Zevert, Beltrum) Algemeen: Arie Kluit (Manager R&D Nijhuis Water Technology, Dinxperlo)

Ander nieuws