Header image

Aantal valongevallen bij ouderen neemt flink toe

OOST GELRE - In het afgelopen kwartaal is 17% van de ouderen (65+) in Oost Gelre gevallen. De verwachting is dat het aantal valongevallen blijft toenemen. In Nederland valt iedere 5 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is.

Om valongevallen bij ouderen te verminderen organiseert GGD Gelre-IJssel voorlichtingsbijeenkomsten. Personen uit de Gemeente Oost Gelre die met een groep ouderen werken, kunnen gratis een voorlichtingsbijeenkomst aanvragen. Een val kan verschillende oorzaken hebben: een losliggend douchematje, duizeligheid, weinig licht, onstabiel keukentrapje of een losse stoeptegel. Het treffen van juiste maatregelen in en om huis vermindert het risico op vallen. Een veilig huis, voldoende beweging, het aanleren van veilige gewoontes, voorzichtig zijn met medicijn- en alcoholgebruik en het regelmatig laten testen van ogen dragen bij aan het voorkomen van vallen.

GGD Gelre-IJssel biedt drie type voorlichtingsbijeenkomsten aan om het aantal valongevallen te verminderen. De persoon/organisatie die de bijeenkomst aanvraagt, bepaald het type voorlichting. De bijeenkomst sluit op deze manier aan op de wensen en behoeften van de doelgroep. Tijdens de voorlichtingbijeenkomsten staan de volgende vragen centraal: “Hoe komt het dat je valt?”, “Wat zijn de gevolgen van een val?” en vooral “Hoe kan je vallen voorkomen?”. De bijeenkomsten bestaan onder andere uit een presentatie over valpreventie, het testen van evenwicht en reactievermogen, uitproberen van diverse hulpmiddelen en bewegen onder leiding van een MBvO docent.

Aanvragen van een voorlichtingsbijeenkomst of een overzicht van de diverse mogelijkheden kan bij GGD Gelre-IJssel (m.blokhuis@ggdgelre-ijssel.nl of telefoon: 088 – 443 35 81).Ander nieuws