Header image

Aanleg retentievijver in Geesteren

GEESTEREN - Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben besloten om aan de Meiweg in Geesteren een retentievijver aan te leggen. Hiervoor is een jectbesluit  genomen. De start van de aanleg is nog dit jaar gepland. De retentievijver wordt aangelegd als opvangbak voor regenwater. De vijver vormt het sluitstuk van het nieuwe regenwaterrioolstelsel van de kern Geesteren. De riolering in de kern Geesteren bestaat nog voor een deel uit een gemengd rioolstelsel.  Dat wil zeggen dat vuilwater en regenwater in een buis wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dit stelsel wordt in fasen omgebouwd naar een gescheiden rioolsysteem. Het regenwater wordt dan apart verzameld. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 1.  het verminderen van vervuiling van oppervlaktewater 2.  het verlagen van de zuiveringskosten en verbeteren van het zuiveringsrendement 3.  het terugdringen van wateroverlast (water op straat) De voormalige gemeente Borculo heeft in 2001 al besloten het gemengde rioolstelsel in de kern Geesteren om te bouwen naar een gescheiden rioolstelsel. De eerste fase (Dorpstraat, Keistraat) en tweede fase (Dorpstraat, Meiweg) van de riolering zijn al uitgevoerd. Het afvalwater- en regenwaterriool in deze straten stroomt af naar de pompput aan de Meiweg. Hiermee is de keus voor de locatie van de retentievijver bepaald. Overheden hebben met elkaar afgesproken dat regenwater zoveel mogelijk in het eigen gebied moet worden vastgehouden. Bij voorkeur door zoveel mogelijk regenwater meteen in de bodem terug te brengen. Dit kan soms door toepassing van zogenaamde infiltratiebuizen. Het regenwater kan door deze buizen direct in de bodem infiltreren. De bodem moet hier wel geschikt voor zijn en de grondwaterstand mag niet te hoog zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodemgesteldheid in Geesteren onvoldoende geschikt is voor het direct in de bodem infiltreren van regenwater. Om het regenwater wel zoveel mogelijk in het eigen gebied vast te houden is ervoor gekozen om het regenwater te verzamelen in een retentievijver. Deze retentievijver wordt voorzien van een nooduitlaat. Als de vijver volledig gevuld is zal het overtollige regenwater via deze nooduitlaat worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Het definitief ontwerp van deze retentievijver wordt getoond tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 28 september vanaf 17.00 tot 19.00 uur in café Baan in Geesteren. Meer informatie Hebt u vragen over dit werk dan kunt u contact opnemen met de heer D.H.J. Esselink van de afdeling Ruimte en Projecten, telefoon 0545–250 268.

Ander nieuws