Header image

Aandacht voor Europese dag van de Beroerte in het SKB

WINTERSWIJK-Op 10 mei 2011 is er in het Streekziekenhuis Koning Beatrix (SKB) in Winterswijk ruim aandacht voor de Europese dag van de Beroerte. Zo is er een uitgebreide informatiemarkt in de centrale hal en kunnen geïnteresseerden gratis allerlei testen uit laten voeren. Deze testjes geven inzage in de persoonlijke risicofactoren welke de kans op een beroerte beïnvloeden.

Renata Gierkink, verpleegkundig Specialist Neurologie in het SKB, organiseert de activiteiten in het SKB. Ze vertelt:”In Nederland krijgen per jaar 41.000 mensen, dus dat is méér dan 100 per dag, een CVA. Een CVA, ook wel beroerte genoemd, is een herseninfarct of hersenbloeding. Een CVA is één van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit én is doodsoorzaak nummer één onder vrouwen. Per jaar overlijden ongeveer 10.000 mensen als gevolg van een CVA. Naar schatting moeten in Nederland 500.000 CVA-getroffenen leven met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van een CVA. Ook voor de omgeving, zoals partner en kinderen, kan een CVA een enorme invloed op het leven hebben.”

In de centrale hal van het SKB kunnen geïnteresseerden zich laten voorlichten over het herkennen en voorkomen van een CVA. Er zijn uiteenlopende organisaties uit de Oost-Achterhoek aanwezig om informatie te verstrekken aan CVA-getroffenen en hun familieleden. Zo zullen de CVA-vereniging ‘Samen Verder’, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Livio, ’t Roessingh, VIT-Oost Gelderland, Aletta zorg, NAH-Nederland, SIZA en MEE met een standje vertegenwoordigd zijn. Tevens kan iedereen tussen 9.30 en 16.00 uur kosteloos de bloeddruk of het cholesterolgehalte in het bloed laten meten en de bloedsuiker en Body Mass Index laten bepalen.

Naast de informatiemarkt is er in de hal een ruimte gecreëerd waar CVA-getroffenen en hun mantelzorgers met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Tussen 10.00 en 11.00 uur zal er in het personeelsrestaurant van het SKB een presentatie worden gegeven door de medewerkers van het transferbureau over de indicatiestellingen voor nazorg- en revalidatiemogelijkheden na een CVA. Tussen 14.00 en 15.00 uur zal er op dezelfde locatie een presentatie verzorgd worden door een jonge CVA-getroffene. Verder zal een notaris een presentatie geven over mogelijke notariële regelingen die beschikbaar zijn wanneer mensen door ziekte niet of onvoldoende in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen.Ander nieuws