Header image

Aanbesteding ontwerp sportcomplex Lichtenvoorde gestart

OOST GELRE- De aanbesteding voor het ontwerp van het sportcomplex in Lichtenvoorde is gestart. Doel van deze eerste aanbestedingsronde is het selecteren van een architect die het sportcomplex gaat ontwerpen. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisering van twee breedtesporthallen op de Hamalandlocatie. Dat betekent dat de bestaande Hamalandhal wordt gerenoveerd en dat er een nieuwe sporthal wordt gebouwd, inclusief parkeerplaatsen. De gemeenteraad heeft een krediet verleend van € 4.900.000,- voor de uitvoering van het totale project. De aanbesteding is opgenomen op de aanbestedingskalender, te vinden op de website www.aanbestedingskalender.nl. Daar kunnen geïnteresseerde architecten de selectieleidraad downloaden. Tot uiterlijk 23 augustus 2010 kunnen ze hierover nog vragen stellen of opmerkingen maken. Op 1 september 2010 om 13.00 uur sluit de aanmeldingstermijn. Direct na 1 september worden uit de aanmeldingen vier architecten geselecteerd die doorgaan naar de volgende ronde. Deze vier architecten ontwikkelen hun visie voor het sportcomplex en presenteren dit aan een beoordelingscommissie. Uiteindelijk blijft één architect over die het ontwerp zal maken. Het streven is om in juli 2011 het definitieve ontwerp te presenteren. De uiteindelijke planning is dat het sportcomplex medio 2012 opgeleverd wordt. Noot aan de redactie Vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u stellen aan de afdeling communicatie, Brandt Keegstra, telefoon 0544 – 393552.

Ander nieuws