Header image

26 lintjes uitgereikt in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Lintjesregen in Winterswijk, Aalten en Oost Gelre: 26 koninklijke onderscheidingen

Voor het eerst in twee jaar mag er weer publiek aanwezig zijn bij de uitreiking door burgemeesters. Dit was niet mogelijk door corona en de maatregelen. Het regende weer lintjes in de 3 oostelijke gemeentes in de Achterhoek. In totaal werden 26 onderscheidingen van de Koning uitgereikt. Vanaf vandaag, dinsdag 26 april mogen zelfs 4 - twee in Winterswijk en twee in Oost Gelre- van hen zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Een onderscheiding voor verdiensten die landelijk van betekenis is. Vier dus in deze gemeenten van de in totaal elf Nederlanders die vandaag geridderd zijn.

In Winterswijk ging burgemeester Bengevoord net als vorig jaar bij de mensen langs met een draaiorgel om ze te verrassen met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Bronsvoort van Oost Gelre deed de uitreiking van de lintjes in het Groenlose stadhuis en in Aalten lijkt burgemeester een traditie te hebben ingevoerd. Hij ging dit keer niet in een limo, maar in een oldtimer de mensen persoonlijk ophalen om ze vervolgens samen te brengen in de Dorpskerk in Dinxperlo waar familie en vrienden zaten te wachten. Een organist trok het kerkorgel los met het Wilhelmus bij aankomst van de mensen die een lintje zouden krijgen.

Op allerlei terreinen zijn inwoners actief om zich vrijwillig in te zetten de maatschappij een stukje mooier te maken. Een lintje voor iemand die muziek en de fanfare in Dinxperlo houdt, voor iemand die de eerste vrouwelijke scheidsrechter is in het amateurvoetbal en de eerste Nederlandse die internationale voetbalwedstrijden floot. En een voor de oprichter van het lindenarboretum in Corle, een van de grootste ‘bomentuinen’ in Nederland met een ‘collectie’ linden om (wetenschappelijk) kennis en materiaal te verzamelen.


Lintjesregen in Aalten: 6 mannen en 4 vrouwen

Dit keer werden 10 inwoners blij verrast met een Koninklijke Onderscheiding: 6 mannen en 4 vrouwen. Onder hen een echtpaar en een broer en zus. Allen heeft ‘het Zijne koninklijke Hoogheid heeft behaagd om hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau’.

Tjipkje Baron (70) uit Aalten
Tjipkje Baron ontvangt haar onderscheiding voor haar tomeloze inzet voor haar medemens uit de periode dat ze in Almere woonde, vanaf 1993. Daar was zij betrokken bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek waar zij wandelde met patiënten en hulp bood bij kerkdiensten en zangavonden. Ze was er ook schuldhulpmaatje en contactpersoon voor de gemeente. Sinds medio 2020 woont zij in Aalten.
Met doorzettingsvermogen, tact, respect, een dosis nuchterheid en humor en gesterkt door haar geloof, wist ze veel schijnbaar onoplosbare situaties op te lossen en mensen in nood te helpen. Mevrouw Baron heeft op verschillende plekken voor veel verschillende mensen in diverse omstandigheden, steun verleend. Ze was veelal juist daar waar het de mensen ontbrak aan een eigen ondersteunend netwerk. Haar inzet voor de dak- en thuislozen en asielzoekers in Almere moet daarbij zeker genoemd worden.

Henri Boland (65) uit Dinxperlo
Zet zich al jaren belangeloos in als vrijwilliger bij veel organisaties en sportverenigingen in Dinxperlo. “Een echte verenigingsman die, bescheiden als hij is, veel aanpakt.”
Al vanaf 1996 is Henri Boland penningmeester, teambegeleider en heeft hij veel jeugdleden begeleid bij de Heurnse Schietvereniging. Vijftien jaar was hij voorzitter bij gymnastiekvereniging KEV. Hij was ook lid van de fusiecommissie KEV en DOS en stak veel tijd in het onderzoek, de voorbereiding en advisering om tot een fusie te komen. Hiermee heeft hij de basis gelegd voor een ambitieuze vereniging DIOS gericht op recreatie en prestatie. Ook Hippisch Centrum de Achterhoek kan rekenen op zijn inzet van allerhande hand- en spandiensten voor de manage. Tijdens de Special Olympics was hij coach en begeleider van gehandicapte ruiters. Sinds 2013 is de heer Boland ook bestuurslid bij Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost Achterhoek en begeleidt hij tijdens lesuren gehandicapte ruiters en amazones. Hij zorgt voor aanvang van de les voor het juiste paard voor de juiste ruiter en is contactpersoon voor de instructeurs.


Ada Bakker-Boland (64) uit Dinxperlo
Is in Dinxperlo erg bekend door met name haar vrijwilligerswerk. Kenmerkend zijn haar warme persoonlijkheid en oprechte interesse in de medemens. Ada Bakker wil iets betekenen voor de samenleving en weet mensen op inspirerende wijze te verbinden. Dit deed ze voor de bewoners en medewerkers van Careaz Dr. Jenny door tal van extra activiteiten te organiseren. Ze ondersteunde het bijscholingsproject ‘twinning in elderly care’ voor verpleegkundigen en verzorgers in Kroatië. De Protestante gemeente Dinxperlo mag ook al jaren rekenen op haar inzet op het vlak van diaconie, de zondagsschool en als diaken en in de kerkenraad. Ze heeft in die functie plannen uitgewerkt voor de verbouw en herinrichting van de Dorpskerk.

Wim Derksen en Annie Derksen-Westerveld zijn een echtpaar

Wim Derksen (73) uit Dinxperlo
Zet zich met veel energie in voor de Dinxperlose samenleving op verenigings-gebied, op kerkelijk vlak en voor de kwetsbaren in de gemeenschap. Al 20 jaar lang ondersteunt hij samen met zijn vrouw, de heer Willie Gerritsen om, ondanks zijn verstandelijke en lichamelijke beperkingen, zoveel mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wim Derksen staat ook altijd klaar als de andere cliënten van Estinea hem om hulp vragen.
Bij Stichting de Lichtenvoorde is hij al een aantal jaren vrijwilliger: begonnen als klusser en als taxichauffeur om cliënten en personeel naar hun vakantieadres in Arnhem te brengen.
Al 10 jaar is hij betrokken bij De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden-fonds. Samen met zijn vrouw leidt hij geleidehonden op, met als doel om deze honden als geleidehond een baas met een beperking meer mobiliteit en zelfstandigheid te kunnen geven.
De Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch doet nooit vergeefs een beroep op hem. Evenals 't Olde Karrespoor waar hij zich bezighoudt met het herstellen van oude en het aanleggen van nieuwe recreatieve paden voor wandelaars en fietsers.

Annie Derksen-Westerveld (72) uit Dinxperlo
Het is een leefwijze van mevrouw Derksen om zich in te zetten voor de medemens. Vaak als stille kracht op de achtergrond, maar o zo belangrijk voor het verenigingsleven. Ze ondersteunt haar man bij zijn begeleiding van de heer Willie Gerritsen, die een verstandelijke en lichamelijke beperking heeft. Eveneens samen met haar man fungeert zij als pleeggezin van aspirant geleidehonden. Daarnaast is hun huis een verzamelpunt voor plastic doppen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting KNGF. Al vele jaren zet ze zich in voor allerlei verenigingen. Zo was zij penningmeester bij gymnastiekvereniging KEV, waarbij zij ook de basis legde voor een fusie tussen gymverenigingen KEV en DOS. Dit heeft geresulteerd in gymvereniging Represta. Annie Derksen-Westerveld is al jaren secretaresse bij de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch. Ze is ook erg betrokken bij de activiteiten voor ouderen van Careaz Dr. Jenny in Dinxperlo. Zij gaat er vaak langs voor een praatje of om een wandeling te maken met de bewoners en ze ondersteunt bij individuele en/of groepsactiviteiten. Ook voor de Protestantse gemeente Dinxperlo is Annie Derksen-Westerveld jaren actief geweest als vrijwilliger.

Johan Scholl (70) uit Aalten
Ontvangt een onderscheiding voor zijn inzet op verschillende terreinen. Binnen de kerkelijke gemeenschap beijverde hij zich binnen de commissie Inspiratie en Ontmoeting voor het organiseren van contactavonden. Hij zet zich in voor kerkdiensten in de streektaal en voor diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Hij is erg begaan met de stichting Upendo Children’s Centre, een kindertehuis in Kenia. Hij zet zich sinds 2007 in door geld in te zamelen. De heer Scholl is twee keer in Kenia geweest, waar hij met name geraakt werd door een project voor jonge meisjes om hen weerbaarder te maken tegen uitbuiting en prostitutie, een thema dat helaas nog altijd actueel is.
Vanaf 2017 zet hij zich ook in voor de gasten van Ontmoeting & Integratie, een inburgeringsactiviteit van Figulus Welzijn. Hij praat met de gasten zodat ze onze taal leren, hij helpt Syrische vrouwen meer zelfredzaam te worden en leert hen ook fietsen.

Koos Nederlof (63) uit Dinxperlo
Is vooral van het zelf organiseren, en op z’n tijd ook delegeren. De inbreng en betrokkenheid van Koos Nederlof in het verenigingsleven van Dinxperlo was en is nog steeds van groot belang en wordt zeer gewaardeerd. Hij vervult op tal van terreinen een grote rol in de samenleving, naast zijn de verantwoordelijkheid voor zijn eigen onderneming.
Vanaf 1972 lid van volleybalvereniging Favorita Dinxperlo. Hij was er penningmeester en verzorgde er het beheer van de ledenadministratie. En hij is actief als scheidsrechter en trainer/coach. Ook was hij betrokken bij de totstandkoming van de fusie naar omnisportvereniging DIOS voor zaalsporten waar Favorita in op ging. En hij deed meer voor deze sport: 26 jaar werkte hij mee aan het organiseren van het City Beachtoernooi.
In de periode 2004 - 2012 was de heer Nederlof bestuurslid en voorzitter van de Industrie Kring Aalten-Dinxperlo (IKAD).

Johan van Schijndel (70) uit Dinxperlo
Als verbinder, groot liefhebber van muziek en vanuit zijn gedrevenheid om jongeren (en volwassenen) te enthousiasmeren tot het maken van muziek is hij al sinds 1983 betrokken bij fanfareorkest Psalm 150 in Dinxperlo. Door zijn aandeel in beleid en medeverantwoordelijkheid heeft de vereniging een enorme bloei doorgemaakt. Hij werkt mee aan bijzondere orkestactiviteiten zoals concerten, serenades, optochten, kerkdiensten en dodenherdenking, doet aan fondsenwerving en verzorgt hij het archiveren en documenteren van het bladmuziek-archief. Bij 'les van leden' brengt hij leerlingen de basisbeginselen van het muziek maken bij. Hij is medeverantwoordelijk voor het bepalen van het programma voor het A-orkest (60 man), inclusief het uitdenken, maken en opbouwen van het podium. En alsof dat nog niet genoeg is maakt hij zelf muziek en staat ook voor het korps als 2e dirigent. Jarenlang heeft hij de jeugdorkesten gedirigeerd en zo veel jonge muzikanten klaargestoomd voor het grote orkest. Vanaf 2019 worden op verzoek van de gemeente Aalten de muzieklessen georganiseerd door de orkesten in Dinxperlo zelf. Deze zijn ondergebracht in de Stichting Fanfare Talenten. Als voorzitter van deze nog jonge stichting is Johan van Schijndel volop betrokken geweest bij de aanloop en oprichting. Leerlingen van Psalm 150 Dinxperlo en Muziekvereniging Prinses Beatrix krijgen nu kwalitatief goed muziekonderwijs.
Naast zijn liefde voor de muziek en de vele functies die hij hierin vervult ziet Johan van Schijndel nog kans om de electrocar van Careaz in Dinxperlo te besturen.

Annie Veerbeek-Westerhof (67) uit Dinxperlo
Is een van die vrijwilligers die onmisbaar zijn voor verenigingen. Voor haar jarenlange inzet ontvangt zij een onderscheiding.
In 1993 begon Annie Veerbeek-Westerhof als penningmeester bij Favorita Volleybalvereniging Dinxperlo (inmiddels samen met Represta (turnen en dynamic tennis) en BC Dinxperlo (badminton) onderdeel van omnisportvereniging DIOS). Destijds een hele klus omdat alles op papier moest worden bijgehouden en er nog geen sprake was van automatische incasso’s. Ze verbreedde haar werkzaamheden als penningmeester door tot 2015 ook de ledenadministratie te beheren. En ze verstuurde de facturen voor de PR- en sponsorcommissie.
Gedurende 26 jaar bood ze ook ondersteuning bij het City Beach Volleybal-toernooi Dinxperlo. Annie Veerbeek-Westerhof zet zich daarnaast in voor verschillende andere groepen in de Dinxperlose samenleving. Zo is zij al jaren actief lid van de Protestante gemeente in Dinxperlo.

Jan van der Horst (61) uit Dinxperlo
Is een zeer actieve en betrokken inwoner van Dinxperlo. Zowel voor als achter de schermen pakt hij verantwoordelijkheid. Op tal van terreinen en bij tal van activiteiten binnen Dinxperlo wordt een beroep gedaan op zijn inzet en kennis en zijn bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
Als directeur van de grootste basisschool IKC De Bosmark - en sinds kort een drietal kleine basisscholen - heeft hij veel meer gedaan dan alleen leidinggeven aan zijn school. Noemenswaardig is bijvoorbeeld de samenwerking die is opgezet tussen zijn basisschool en het voortgezet onderwijs in Dinxperlo.
Van 1983 t/m 1989 was Jan van der Horst vrijwilliger bij volleybalvereniging Gemini Elst in de gemeente Overbetuwe. Van 2005 tot 2019 was hij de bevlogen (duo) voorzitter van volleybalvereniging Favorita in Dinxperlo. Hij was als voorzitter nauw betrokken bij de totstandkoming van tot een fusie met andere sportverenigingen. Ook was Han van der Horst betrokken bij de Jeugdcommissie. En bij de thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 2 vond hij het ontzettend leuk om als speaker alles aan elkaar te praten. En nog altijd is hij een belangrijke steunpilaar voor de vereniging; er wordt nooit vergeefs een beroep op hem gedaan
Lintjesregen in Oost Gelre: “Dichtbij huis wordt de wereld gewonnen”

Johnny Cuppers (57) uit Zieuwent
Heeft 23 jaar onafgebroken in het bestuur van RKZVC gezeten, waarvan 19 jaar als voorzitter. Onder zijn bestuur is de sportaccommodatie vernieuwd door de realisatie van een modern clubgebouw, kleedkamers en opslagruimte. Het hoofdveld werd van kunstgras voorzien en werden lichtmasten geplaatst. Voor het 1e team van RKZVC wist hij via de sponsorcommissie een goed financieel netwerk op te zetten en goede contacten toen dat team promoveerde naar de hoofdklasse.
In de PIOT, het sport- en cultuurmagazine dat in Zieuwent 10 keer per jaar h-a-h wordt bezorgd schreef Cuppers tot 2019 sfeerverslagen en hield hij de plaatselijke bevolking een spiegel voor over de gebeurtenissen in het dorp wat ten goede kwam aan de leefbaarheid in Zieuwent. Verder is hij een betrokken vrijwilliger in de organisatie van de fietsvereniging Velocé voor fietsers en heeft hij zich met 7 andere ‘bondgenoten’ ingezet voor het behoud van de Oude Boerenbond in Zieuwent. Cuppers heeft ervoor gezorgd dat de vergunning, en de financiering rondkwamen voor de verbouw naar 5 appartementen voor jonge mensen in Zieuwent.

Eddie te Woerd (66) uit Lichtenvoorde
‘Mister Survival’, is oprichter, voorzitter, speaker en vrijwilliger van de stichting Survivalrun Beltrum. De survivalsport is hier begonnen en werd door zijn inzet de snelst groeiende sport van Nederland. Dat mondde uit in de oprichting van de Survivalrunbond Nederland (SBN). Te Woerd werd de eerste voorzitter en hielp mee aan het opstellen en schrijven van de reglementen en statuten. Ook werd een eenduidig veiligheidsbeleid geschreven voor het lokaal organiseren van club- en grotere survivalrunwedstrijden. En onder auspiciën van SBN worden jaarlijks 40 survivalruns georganiseerd. Te Woerd is erelid.
Voor de zwemsport heft hij zich ingezet voor de sponsorcommissie van ZPC Livo en heeft hij gestreden het zwembad Meekenesch in Lichtenvoorde te behouden.
Ook voor de woningbouw is Te Woerd te porren. Hij is secretaris van de werkgroep Wonen en Werken in Oost Gelre: hij verbindt inwoners, verenigingen en ondernemers met de politiek. Bestuurders worden ingelicht over processen op het gebied van woningbouw en leefbaarheid binnen de gemeente.

Wouter Ribbers (64) uit Lichtenvoorde
Werd bijzonder met een lintje geëerd voor zijn inzet om de (ouderen)zorg in combinatie met de leefbaarheid in specifiek de kleine kernen beschikbaar te houden. Daarnaast is hij één van de medeoprichters van de stichting Nationaal Lindenarboretum. Behalve bestuurder is hij ook vrijwilliger die de handen uit de mouwen steekt. De stichting beheert ± 14 hectare in Corle (Winterswijk). Op wetenschappelijk onderbouwde wijze worden alle winterharde soorten en cultivars van lindebomen onderhouden. Het Lindenarboretum is uitgegroeid tot een van de grootste van Nederland en maakt het deel uit van Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk. Met informatieborden en uitgezette wandelroutes trekt het toeristen uit heel Nederland. Ribbers was in 1995 de initiatiefnemer voor de Rotaryclub Achterhoek Oost. Deze club heeft zich ontwikkeld tot een maatschappelijk betrokken serviceclub. Vaak wordt verbinding gezocht met projecten als ‘Wandelen met Ouderen’, de jaarlijkse beroepsvoorlichting op het Gerrit Komrij College, de ondersteuning van de voedselbank Oost-Achterhoek en een actie ter ondersteuning van de horeca tijdens de coronatijd.

Winterswijkse burgemeester op ‘Lintjestoer’: onderscheidingen persoonlijk overhandigd

Gerrti Hesselink (60) en Regien Belksma-Konink (64) geridderd. De andere gedecoreerden treden als lid toe tot de Orde van Oranje-Nassau, als eerbetoon aan het vrijwilligerswerk dat ze hebben gedaan.Gerrit Hesselink (60)
Is directeur/eigenaar van Hesselink Koffie in Winterswijk en voert met trots het predicaat Hofleverancier. Zijn visie op duurzaam ondernemen is een voorbeeld voor vele ondernemers. Gerrit Hesselink deelt graag zijn kennis met ondernemers.
Daarnaast is hij zeer betrokken bij het maatschappelijke leven in Winterswijk. Hij is bestuurslid van zowel de Vereeniging Volksfeest Winterswijk als Golf7Country Club Winterswijk.

Mientje te Brummelstroete-Heinen (72)
Is al bijna 50 jaar van grote betekenis als vrijwilliger voor meerdere verenigingen in Winterswijk. Zij is jarenlang zeer actief geweest als bestuurslid bij Speeltuinvereniging Hakkelerkamp. Daarnaast is zij jarenlang actief geweest als contactpersoon bij jeugdorkest muziekvereniging Excelsior. Mientje te Brummelstroete-Heinen is lid van de ombouwploeg Stichting Wadd'nvakanties en organisator collecte en collectant van het Longfonds Nederland. Daarnaast is zij al ruim 10 jaar kantinemedewerkster bij FC Trias.

Wim Sikking (74)
Is al jarenlang actief als vrijwilliger in Winterswijk. Als voormalig schoolhoofd van de Christelijke Emmaschool in Winterswijk-Henxel was Wim Sikking als vrijwilliger zeer actief betrokken bij diverse maatschappelijke organisaties. Hij is een bevlogen bestuurslid van het eerste uur van de belangenorganisatie Stichting Huppels-Henxels Belang. Daarnaast is hij voorzitter Diaconie en vrijwilliger kerktelefoon bij de Protestantse Gemeente Winterswijk. Wim Sikking is bestuurslid van de PCOB en van de KBO-afdeling Winterswijk. Naast deze vrijwilligersactiviteiten heeft hij samen met zijn vrouw allochtone Winterswijkers begeleid. Tevens is hij actief geweest als vrijwilliger bij walking voetbal, het geven van Nederlandse taalles aan asielzoekers en is hij trainer van SKVW.

Regien Belksma-Konink (64)
Is de eerste vrouwelijke scheidsrechter in het amateurvoetbal en de eerste Nederlandse die internationale voetbalwedstrijden floot. In de jaren ’70 begon zij als scheidsrechter bij de KNVB en later ook bij de UEFA. Al snel maakte Regien Belksma-Konink promotie tot uiteindelijk scheidsrechter op topniveau, waarbij ze veel heeft bijgedragen aan de promotie van het damesvoetbal. Zij was scheidsrechter bij DSV waarbij ze haar kennis en ervaring deelde met beginnende scheidsrechters. Regien Belksma-Konink is scheidsrechter en lid scheidsrechtercommissie bij FC Trias. Naast haar drukke werkzaamheden in de voetbalwereld, verricht ze nog vele vrijwilligersactiviteiten en is zij vrijwilliger bij Maatjesproject De Goede Buur.

Anke Leus (57)
Is al ruim 20 jaar voorzitter van stichting ’t Kreil. Zij heeft zich gedurende een zeer lange periode met een grote inzet aan uren voor de gemeenschap ingezet. Mede door haar bezielende leiding heeft ze de stichting laten doorgroeien tot wat het nu is: een belangrijk baken binnen de Winterswijkse gemeenschap. Anke Leus was bestuurslid van het Gemeenschapsfonds Winterswijk. Daarnaast is zij vanaf het begin betrokken geweest bij de Opgave Armoedevrij Winterswijk van de gemeente Winterswijk.

Wim Heijnen (73)
Is al ruim 45 jaar actief betrokken als vrijwilliger en bestuurslid bij FC Winterswijk. Daarnaast was hij wedstrijdsecretaris senioren van WVC. Wim Heijnen is penningmeester van Stichting Ouderen Actief. Daarnaast is hij sinds de oprichting van de Stichting Ontmoetingscentrum Senioren Winterswijk in 2019 penningmeester van de stichting. Voor de oprichting van de stichting was Wim Heijen al vier jaar actief om samen met een aantal andere vrijwilligers het ontmoetingscentrum te realiseren.

Ge Oonk (66)
Draagt al zijn hele leven de lokale maatschappij en het Winterswijkse verenigingsleven een warm hart toe. Vol passie zet hij zich vele uren per week in voor vele verenigingen en het maatschappelijk leven. Ge Oonk is actief geweest als vicevoorzitter van FC Trias. Daarnaast is hij al ruim 40 jaar actief als bestuurslid van de Vereeniging Volksfeest Winterswijk, waarvan ruim 8 jaar als penningmeester. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor de Stichting Vrienden van de Vereeniging Volksfeest.

Alie Grooten-Dassen (74)
Is sinds de oprichting in 2007 als coördinator zeer actief betrokken bij het Winterswijkse uitgiftepunt van de voedselbank. Daarnaast werkt zij met grote inzet als hoofd administratie van de voedselbank Oost-Achterhoek. Hier coördineert ze de uitgifte van de voedselpakketten in Winterswijk. Als het nodig is, dan brengt zij met haar echtgenoot ook 's avonds of in het weekend voedselpakketten bij klanten aan huis, die niet zelf kunnen komen.
Alie Grooten-Dassen heeft circa 8 jaar het radioprogramma Kerk-info gemaakt. Zij is organist bij zowel de Doopsgezinde gemeente Winterswijk als bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé. Daarnaast is zij bestuurslid van Passage, Christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Winterswijk.

Henk Graaskamp (70)
Is al ruim 35 jaar zeer actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging SKVW, nu FC Winterswijk. Hij is binnen het bestuur begonnen als penningmeester en daarna was hij secretaris van de vereniging. Henk Graaskamp is beheerder/manager van de sportaccommodatie. Ook is hij clubscheidsrechter, EHBO-er en vrijwilliger kantinediensten. Daarnaast is hij chauffeur van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, waar hij bewoners van zorgcentra de Vredense Hof, De Pelkwijk en De Berkhof naar hun bestemming rijdt.

Domien en Ineke Gebbink ( 73 en 67)
Zijn al vele jaren actief voor diverse verenigingen en maatschappelijke instellingen. Als echtpaar doen zij veel vrijwilligersactiviteiten samen. Ineke Gebbink heeft een bestuurlijke functie voor de Winterswijkse afdeling van de Zonnebloem. Daarnaast is zij al jaren actief als vrijwilliger binnen de Protestantse Gemeente Winterswijk.
Domien en Ineke Gebbink waren jarenlang lid van de feestcommissie School- en Volksfeest Huppel-Henxel-Dorpbuurt.
Het echtpaar is daarnaast actief als kantinevrijwilliger bij FC Trias. Al geruimde tijd zijn zij vrijwilliger bij De Lichtenvoorde om onder meer activiteiten te doen met cliënten. Daarnaast zetten zij zich al bijna twintig jaar als vrijwilliger in voor Stichting WF-evenementen (voorheen Stichting Winterswijkse Fietsdagen).

Jan Naaldenberg (66)
Is al jarenlang actief als vrijwilliger in Winterswijk. Hij was bestuurslid Stichting Kottens Belang en commissielid van de Schutterscommissie Vereniging Wilhelmina. Daarnaast was hij bestuurslid van de Schiet Vereniging Kotten.
Jan Naaldenberg levert al ruim 20 jaar een bijdrage aan Vrienden van Stichting Historische Kring Kotten. Zijn kennis met betrekking tot de grens is erg groot. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt tijdens het project 250 jaar grens en het grenspalenproject dat samen met de Gemeente Winterswijk is opgezet. Jan Naaldenberg is voorzitter van de Winterswijkse Schietbond en docent Biologisch Station Zwillbrock.

Addick Stroes (64)
Is ruim 50 jaar turntrainer bij verschillende turnverenigingen. Als 14- jarige is hij begonnen bij de toenmalige gymnastiekvereniging WGV in Winterswijk. Gedurende zijn leven heeft hij zich ingezet voor het verenigingsleven en heeft hij het gymnastiekniveau in Winterswijk en omgeving en in Duitsland naar een hoger niveau gebracht. Addick Stroes heeft zich geruime tijd ingezet als trainer turnen bij Rap en Snel Groenlo. Hij is trainer bij CGV Tempo, RGV Ruurlo, SV Adler Weseke (Duitsland) en SC Arminia Ochtrup (Duitsland).


Ander nieuws