Header image

10 miljoen subsidie voor bedrijventerreinen

WEST-ACHTERHOEK - De provincie Gelderland stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor de herstructurering en revitalisering van de bedrijventerreinen in de West-Achterhoek. De subsidie betekent voor de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek een belangrijke ‘go’ voor de uitvoering van de plannen rond deze bedrijventerreinen. De toekenning van 10 miljoen euro aan subsidie is onlangs goedgekeurd door de Provinciale Staten. De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek die samen het stokje van de regionale bedrijventerreinen in de West-Achterhoek hebben opgepakt, zijn uiterst tevreden met de subsidie. Wethouder Otwin van Dijk zei namens de vier gemeenten blij te zijn dat ook de Provinciale Staten het belang zien van de gezamenlijke inspanningen op het gebied van de bedrijventerreinen. Deze subsidie is toegekend, ondanks dat men weet dat de provincie fors gaat bezuinigen. Dat is absoluut mooi. Dankzij de subsidie kunnen de werkzaamheden op de bedrijventerreinen echt beginnen. Dankzij de 10 miljoen kan bijvoorbeeld de revitalisering van het Doetinchemse bedrijventerrein Verheulsweide van start. Op dit bedrijventerrein krijgt de openbare ruimte de komende tijd een opwaardering. Het doel van deze revitalisering is het bedrijventerrein weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken voor bestaande én nieuwe bedrijvigheid. In Montferland is de subsidie bestemd voor het opwaarderen van de Fluun. In Oude IJsselstreek zal het bedrijventerrein Akkermansweide plaats gaan maken voor een nieuwe woonwijk. In Bronckhorst staat de revitalisering van diverse kleinere bedrijventerreinen op de rol. De provinciale subsidie is niet bedoeld voor de aanleg van het nieuwe Bedrijvenpark A18 bij Wehl en het nieuwe Eurregionale bedrijventerrein (EBT) in Montferland. Deze bedrijventerreinen zijn echter wel onderdeel van de brede samenwerking tussen Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Tegenover de aanleg van twee nieuwe bedrijventerreinen staat de revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Op deze manier willen de gemeenten de verbinding leggen tussen economie en werken enerzijds en het ‘schoon’ houden van het landschap anderzijds. Niet voor niets is het project door de commissie Noordanus benoemd tot pilot. Het initiatief ademt duidelijk een brede samenwerking: de vier gemeenten onderling, maar ook tussen de gemeenten en de provincie. En met deze subsidie helemaal.

Ander nieuws