Header image

0ZB stijgt ondanks dalende huizenprijzen

LANDELIJK - Voor het tweede achtereenvolgende jaar dalen de WOZ-woningwaarden en stijgt de onroerende zaakbelasting (OZB). Op basis van een gemiddeld 3,4 procent lagere woningwaarde verwachten eigenwoningbezitters ook een lagere belastingaanslag van hun gemeente. Maar in plaats daarvan stijgt de OZB met gemiddeld 3,9 procent.

In ruim 90 procent van de 114 onderzochte gemeenten gaan eigenwoningbezitters meer OZB betalen, zo blijkt uit de steekproef gemeentelijke woonlasten 2012 van Vereniging Eigen Huis. Landelijk daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 3,4 procent van 248.700 naar 240.100 euro, terwijl de gemiddelde OZB-aanslag in 2012 met 3,9 procent stijgt, van 241 naar 250 euro.De hoogste procentuele OZB-stijgingen uit de steekproef komen voor in de gemeenten:

1 Noordoostpolder (Fl) + 42% (van 187 naar 265 euro) 2 St Michelsgestel (NB) + 17,9% (van 306 naar 360 euro) 3 Soest (Ut) + 14,9% (van 233 naar 268 euro)

De OZB daalt procentueel het sterkst in de gemeenten

1 Kaag en Braassem (ZH) - 5,7% (van 286 naar 270 euro) 2 Hillegom (ZH) - 3% (van 199 naar 193 euro) 3 Aalten (Gld) - 2,8% (van 216 naar 210 euro)

De rioolheffing stijgt in de onderzochte gemeenten met gemiddeld 4,3 procent. Betaalde een meerpersoonshuishouden dit jaar gemiddeld 183 euro aan rioolheffing, in 2012 wordt dat 191 euro. Vereniging Eigen Huis is van mening dat gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven moeten samenwerken om een verdere stijging van rioolheffing te vermijden. Door het samenvoegen van riolering en zuivering in zelfstandige afvalwaterbedrijven kan 450 miljoen euro per jaar worden bespaard, zo is uit eerder onderzoek gebleken.

Ook hier bestaan grote verschillen tussen gemeenten. Zo verhoogt de gemeente Laren (NH) de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens met bijna 34 procent van 123 naar 166 euro en voor eenpersoonshuishoudens met 36 procent van 62 naar 85 euro. In Ermelo (Gld) gaat de rioolheffing voor alle huishoudens met ruim 32 procent omhoog van 105 naar 139 euro.

Het kan wél anders: de gemeente Zwolle (Ov) verlaagt de rioolheffing voor alle huishoudens met 9 procent van 113 naar 103 euro. In Harderwijk (Gld) gaat deze heffing - eveneens voor alle huishoudens - met bijna 8 procent omlaag van 126 naar 116 euro.

De afvalstoffenheffing daalt landelijk met 1,1 procent. Ook hier zijn de onderlinge verschillen tussen gemeenten fors. Zo verhoogt de gemeente Rotterdam (ZH) de afvalstoffenheffing voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens met 19,7 procent van 264 naar 315 euro.

De gemeente Berkelland (Gld) daarentegen verlaagt deze heffing met 23 procent. In deze gemeente betalen alleenstaanden volgend jaar 145 in plaats van 189 euro en gezinnen 195 in plaats van 253 euro.

Totale gemeentelijke woonlasten stijgen iets boven inflatie De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ondanks de daling van de afval-stoffenheffing komt de totale stijging in 2012 met 2,15 procent toch net boven de verwachte inflatie van 2 procent uit (bron: CPB). Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 15 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (684 euro tegenover 669 euro dit jaar), maar ook hier bestaan grote uitschieters.

Gemeenten met de hoogste procentuele stijging van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen):

1 Laren (NH) + 11,7% (van 913 naar 1.020 euro) 2 Schiedam (ZH) + 10,6% (van 636 naar 703 euro) 3 Rotterdam (ZH) + 9,1% (van 628 naar 685 euro)

Gemeenten waar de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens procentueel het meeste dalen:

1 Veldhoven (NB) - 7,2% (van 575 naar 533 euro) 2 Aalten (Gld) - 5,9% (van 612 naar 576 euro) 3 Berkelland (Gld) - 5,4% (van 833 naar 788 euro)

Ieder jaar doet Vereniging Eigen Huis onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. De steekproef in november geeft een betrouwbare indicatie van de ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing die inwoners volgend jaar aan hun gemeente betalen. In het voorjaar publiceert Vereniging Eigen Huis de resultaten van haar onderzoek naar de woonlasten in alle Nederlandse gemeenten.Ander nieuws