Header image

“Traditionele Broodweging Muldersfluite”

HENGELO/ZELHEM - Een eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op 2 juni, n.l. het roggebrood wegen bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem.

Sinds 1529, mogelijk nog veel eerder, mochten de bewoners van de toenmalige Markegronden het Gooy en Dunsborg en op de Zellemmer- Hattemermarke, plaggensteken op voorwaarde, dat ze jaarlijks rond Hemelvaartsdag roggebrood leverden van minstens 22 pond bij de Dunsborger molen, bestemd voor de armen in de gemeente. Deze dag bij de Dunsborger molen op Hemelvaartsdag, groeide uit naar een jaarlijkse feestdag van de Markegenoten tot de Muldersfluite, (fluite is kermis).

Voor de bouwlieden op de Zellemmer- Hattemermarke was de levering op de maandag na Hemelvaart op de Zelhemsebrink. Degenen die het zwaarste brood leverde, vaak meer dan 100 pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het brood minder dan 22 pond, moest men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772 werd het niet leveren van roggebrood bestraft met en dubbele levering in het volgend jaar. Sinds 1807 werd bepaald dat de Markenrichters het brood zouden verdelen onder de armen van de diaconie van Hengelo en Zelhem, in de verdeling 3/8 deel voor de protestanten, de rest voor de katholieken in Keijenborg en Hengelo. Na de ontbinding van de Marken en het aanstellen van Gemeente besturen, besloot men om als een blijvende herinnering de traditionele broodlevering Muldersfluite in ere te houden en de erven (de oude bestaande boerderijen ), als cijnsplichtigen daarmee bij voortduring te belasten.

Deze eeuwenoude traditie herleeft jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit jaar op2 juni, bij de Muldersfluite aan de Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en Zelhem. Onder het toeziend oog van de Goudse pijp rokende notabelen, de burgemeester, de veilingmeester en de weger, vroeger de twee Markerichter en hun helpers, worden de per paard en wagen aangevoerde en voorafgegaan door de blaaskapel de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden, gewogen en onder de toeschouwers geveild. De gever van het grootste brood krijgt na de weging, nog steeds 2 flessen wijn. De opbrengst van deze historische roggebroodveiling gaat dit jaar naar de Stichting Handikids Bronckhorst. Deze eeuwen oude vorm van gemeenschappelijke armenzorg is een voorloper van de huidige sociale zekerheden.

Omlijst door de klanken van de blaaskapel van Crescendo uit Hengelo, met dans en harmonica spel van de boerendansgroep “Wi’j eren ’t Olde” uit de Velswijk, bevat het programma bij de broodweging, ook dit jaar wederom een aantal activiteiten. Zo zijn er demonstraties van oude ambachten in een grote tent en wordt verdere medewerking verleend door Museum Smedekinck, de Oudheidkundige vereniging Zelhem, een Oldtimer tractoren rit eindigt bij de Muldersfluite. De VVV Bronckhorst komt met boekjes en fietsroutes onze mooie gemeente promoten en organiseert een fietstocht met verschillende opstap punten die allen de Muldersfluite aandoen. Het Oratorium koor uit Zelhem komt met een 2e hands boekenstand. Er zijn fietsen met excentrische wielen waarop u of uw kinderen kunnen gaan fietsen, een stand van de imkervereniging “de Vooruitgang” en een roggebrood snijmachine waarop u, het door u gekochte roggebrood kunt snijden. De VVV Platforms van Hengelo en Zelhem verlenen hun medewerking met een fietstocht en verkoop van roggebrood met nägelholt en soep. Op het terrein is voor een hapje en drankje gezorgd. De activiteiten bij de Muldersfluite starten om 12.00 uur en de roggebroodweging begint om ca. 14.00 uur.Ander nieuws