Header image

“One-stop-shop” Liesbreukbehandeling in het SKB

WINTERSWIJK - Een flink aantal liesbreukpatiënten hoeft vanaf 7 november 2011 niet meer te wachten op hun behandeling in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Op die datum is het Winterswijkse ziekenhuis namelijk gestart met een zogenaamde “one-stop-shop” liesbreukbehandeling.

Tot op heden werd een patiënt met de verdenking op een liesbreuk door de huisarts doorverwezen naar het ziekenhuis voor een eerste afspraak met een chirurg. In het ziekenhuis werd dan beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van een liesbreuk. Indien dat het geval was, werd de patiënt op de opnamelijst geplaatst en in afwachting van een operatie weer naar huis gestuurd. De wachttijd voor deze operatie, die meestal in een dagopname plaatsvindt, is in het SKB gebruikelijk kort.

Dit proces is efficiënter gemaakt: ”Patiënten waarbij een liesbreuk is geconstateerd worden vanaf nu op één dag gezien en geholpen”. aldus chirurg Jonk van het SKB. Hij vervolgt:” Deze nieuwe “one-stop-shop” liesbreukbehandeling heeft tot doel het serviceniveau voor onze patiënten verder te verhogen. Het is voor patiënten uiteraard plezierig dat je direct aan je liesbreuk geholpen kunt worden, waarbij zowel de open als kijkoperatie als toepasbare technieken beschikbaar zijn.”.”

Naast de komst van de nieuwe “one-stop-shop” liesbreukbehandeling, blijft ook de oude behandelroute beschikbaar, chirurg Jonk legt uit waarom:”Helaas komen niet alle patiënten in aanmerking voor de “one-stop-shop” behandeling. Veiligheid staat voorop in ons ziekenhuis. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld hartproblemen heeft of al een hoge leeftijd heeft waardoor operatierisico’s toenemen, kan deze helaas geen gebruik maken van de “one-stop-shop” behandeling. We nemen dan ruimer de tijd om de operatie voor te bereiden. Patiënten met een verhoogd risico blijven we dus via de reeds bestaande route behandelen. De nieuwe liesbreukbehandeling moet daarom als een toevoeging aan en niet als een vervanging van het oude behandeltraject worden gezien.”

Momenteel zijn de wachttijden voor een normale liesbreukbehandeling in het SKB drie weken.Ander nieuws