Header image

Woensdag 12 oktober Centrumplan discussie in Aalten

AALTEN - De FAM/Winkelhart van Aalten en het CDA houden woensdag 12 oktober a.s. van 20.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst over het verkeerscirculatieplan voor het centrum van Aalten. Zowel de FAM als het CDA wil graag weten hoe groot het draagvlak is onder belanghebbenden en inwoners van Aalten voor het nu voorliggende verkeerscirculatieplan voor het centrum.

Woensdagavond zullen Erik Luiten, fractievoorzitter van het CDA en Jos van Loon, secretaris van de FAM een korte inleiding verzorgen over het voorliggende plan met speciaal aandacht voor het autovrije centrum en de parkeerplaatsenproblematiek. Daarna zal een discussie met de zaal plaatsvinden en zullen alternatieven besproken worden voor het autovrij maken van het centrum alsmede het verplaatsen parkeerplaatsen in het centrum. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor deze openbare bijeenkomst in Oerkroeg Schiller van 20.00-21.00 uur.Ander nieuws