Header image

Welfare event voor de cliniclowns op 5 mei in de Pol Aalten

AALTEN - Over de afgelopen jaren zijn tal van overheidsvoorzieningen drastisch beperkt. Daar waar Nederland decennia lang voornamelijk bekend stond om goede zorg en primaire aandacht voor sociaal maatschappelijke thema's, is dit in een aantal jaren terug gezakt tot een uiterst bedenkelijk niveau. Dit heeft volstrekt niets te maken met economische omstandigheden, maar eerder met normen en waarden en respect voor de medemens. Kortom staan voor hetgeen we met elkaar belangrijk vinden.

Subsidiekranen worden dichtgeschroefd en organisaties die het belang van onze medemens nagenoeg belangeloos dienen, verkeren in stormachtige tijden. Vrijwilligers, die de peilers vormen van dergelijke organisaties, zijn door bezuinigingsancties vanuit de overheid veelal niet meer in staat om hun diensten te verrichten of zij moeten accepteren dat ze zelfs geld toe moeten leggen op hun activiteiten. Dit zou iedereen aan het denken moeten zetten....Voorgaande generaties hebben keihard gewerkt aan de wederopbouw van ons land en hebben aan de basis gestaan van onze zorgstaat en onze multi-culturele samenleving. Veel geld word er in toenemende mate verkwanseld en daardoor nutteloos verspild aan zaken die niet het grotere belang dienen, namelijk de zorg voor elkaar! Het kan niet zo zijn dat de toekomst van hen die afhankelijk zijn van juist die zorg door ambtelijk gefreubel in het gedrang komen.

De organisatie van de FIREMAN WELFARE TOUR richt zich specifiek op organisaties en instellingen die "de zorg voor het kind" centraal stellen in hun missie. Niet met allerlei ingewikkelde thema's en prietpraat , maar door er gewoon voor ze te zijn:

• Zieke kinderen opbeuren met een vrolijke noot en lach • Kinderen opvangen die zijn onttrokken uit de ouderlijke macht • Stervensbegeleiding van ouders die hun kind moeten missen • Begeleiding van ernstig hulpbehoevende kinderen buiten de thuissituatie • Begeleiden van kinderen die door ziekte niet meekomen in de maatschappij Tijdens de FIREMAN WELFARE TOUR zullen verschillende ambassadeurs van deze organisaties en instellingen op de avonden zelf een presentatie houden om het belang van hun organisatie en het werk van hun vrijwilligers duidelijk te maken.

Het thema van deze FIREMAN WELFARE TOUR is Tribute to the classics of rock.

TRIBUTE TO THE CLASSICS OF ROCK © is een muziekfestival met als doel het eren en doen herleven van de muzikale stromingen en bands uit de jaren '60, '70 en '80 uit de vorige eeuw. Bands en componisten die vele decennia lang miljoenen mensen hebben beïnvloed en gevormd op gebied van tekst, compositie en artistieke uiting.

De organisatie van de evenementen is gebaseerd op het NON PROFIT principe en is in handen van een team van ervaren vrijwilligers. Ieder evenement beoogt om een Nederlandse WELFARE-instelling of-organisatie financieel te ondersteunen. Daarnaast wil de organisatie van Tribute to the classics of rock de activiteiten van deze meestal door vrijwilligers gedragen instellingen ruim onder de aandacht brengen van een breed publiek.

In de eerste editie worden de CLINICLOWNS gesteund. De CliniClowns vormen een fantastisch initiatief van mensen die hun ziel en zaligheid geven om zieke kinderen, vaak met een levensbedreigende aandoening, een moment van plezier te geven tijdens hun verblijf in een ziekenhuis. (WWW.CLINICLOWNS.NL)

De eerste editie en dus de primeur van TRIBUTE TO THE CLASSICS OF ROCK © vindt plaats op 5 mei 2012 in Activiteitencentrum DE POL in AALTEN, niet voor niets het muzikale hart van de ACHTERHOEK!

Aan deze avond werken de volgende bands mee:

• THE LOVES Classic Rock Covers • KASHMIR Tribute to Led Zeppelin • PINK NOISE Tribute to Pink Floyd • 4EIGNER Tribute to Foreigner

De ticketkosten bedragen € 12.50 in de voorverkoop en € 15.00 aan de avondkassa. De deuren openen om 19.30 uur. Het evenement duurt tot 01.30 uur. Aanvullende informatie over het evenement zoals organisatie en programma, evenals informatie ten aanzien van ticketreservering is te verkrijgen op de website van het evenement. www.facebook.com/tributetotheclassicsofrock Let the Music do the Talking!Ander nieuws