Header image

Wat is uw mening over het Groene Slingeplan?

AALTEN - De gemeente Aalten wil de Boven Slinge in de kern van Aalten verbeteren voor recreatie, de beek beter beleefbaar maken en het geheel ecologisch waardevoller maken. Hiervoor is het Groene Slingeplan opgesteld. Dit plan is in hoofdlijnen door de gemeenteraad vastgesteld in 2004. Na de uitvoering van de eerste fase in 2006; De Hare en Haermansweijde, is het tijd voor een evaluatie. Dit doen we door middel van enquête. De enquête bestaat uit vijftien vragen, waarvan tien meerkeuzevragen en vijf open vragen. De resultaten worden gebruikt om de inrichting en het toekomstig beheer van de gehele ‘Groene’ Slinge zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de gebruikers. Daarnaast worden de resultaten meegenomen bij de uitvoering van de volgende fases van het Groene Slingeplan. Uw mening is daarom van groot belang. De ingevulde enquête kunt u terug sturen naar: Gemeente Aalten t.a.v. de heer G.H. te Bokkel Antwoordnummer 513 7120 ZX AALTEN U kunt de enquête ook inleveren bij het gemeentekantoor, locatie Nassaustraat 5 in Aalten. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 10 september 2010. Voor vragen of meer informatie over de enquête kunt u contact opnemen met de heer Te Bokkel, telefoonnummer (0543) 49 31 56 of de heer Groot Roessink, telefoonnummer (0543) 49 31 76.

Ander nieuws