Header image

Vervolgcursussen verhalen en gedichten schrijven

BREDEVOORT - In de maand maart starten bij Poëziecentrum Nederland in Bredevoort vervolgcursussen voor het schrijven van verhalen en gedichten. De cursussen, “Het verhaal gaat voort ….” en “Het gedicht wil meer….” , zijn bedoeld voor gevorderde schrijvers en dichters die serieus werk willen afleveren en/of reeds een basiscursus hebben gevolgd.

De cursus “Het verhaal gaat voort….”, die gegeven wordt door Desi Leijnen, bestaat uit 8 lessen en zal starten op donderdag 24 maart om 19:30 uur. De kosten bedragen € 140 excl. materiaalkosten. Docent Desi Leijnen is al jaren werkzaam in het onderwijs, ondermeer als docent schrijven bij de Volksuniversiteit Enschede en Creatief Centrum Goor. Daarnaast is zij freelance docent basiseducatie bij een R.O.C. De cursus “Het gedicht wil meer….” bestaat uit 6 lessen, begint op dinsdag 22 maart om 19:30 uur, en kost € 105 excl. materiaalkosten. Deze lessen vinden tweewekelijks plaats en worden gegeven door docent Wim van Til, dichter, initiatiefnemer en beheerder van het Poëziecentrum Nederland, een studie- en documentatiecentrum voor moderne Nederlandse poëzie. Wim van Til is tevens betrokken bij de organisatie van Aan het Woord! Achterhoek, een schrijfwedstrijd voor beginnende schrijvers en dichters.

Mede door deze wedstrijd ontstaat er in de Achterhoek steeds meer behoefte onder amateurschrijvers om zich verder te ontwikkelen. Het Poëziecentrum Nederland en het Servicepunt Amateurkunst Oost Achterhoek hopen door het organiseren van schrijfcursussen aan deze vraag te voldoen. Men kan zich t/m 15 maart opgeven bij het Servicepunt Amateurkunst Oost – Achterhoek, via e-mail: info@amateurkunst-oostachterhoek.nlAnder nieuws