Header image

Veelzijdige Hobbytentoonstelling in "De Pol"

AALTEN - Zaterdag 3 september 2011 is het Activiteitencentrum "De Pol" gevuld met hobbyisten en verenigingen die het publiek willen laten zien wat je allemaal in je vrije tijd kunt doen.

Een 100 stands bieden een boeiend overzicht van heel wat nijvere huis¬vlijt. Ter plaatse worden tal van demonstraties verzorgd. De hobbybeurs is dit jaar gevarieerd als in voorgaande jaren, vanwege het grote aantal deelnemers en het feit dat er minder standhouders met kaarten zijn toegelaten. Een unieke kans om u te oriënteren en eventueel invulling te geven aan uw vrije tijd! Van 11.00 - 18.00 uur wordt het publiek uitgebreid geïnformeerd over alle mogelijke hobby's en cursussen. Om er maar een aantal te noemen: sieraden maken, kant¬klossen, het maken van verschillende soorten poppen, zijde schilderen, quilten, hout¬snijden, schilderkunst, aquareleren, teke¬nen, decoratiefiguren maken, zandschilderen, Engels, Duits, Frans, enzo¬voort.

Een deel van de expositie bestaat uit het tentoonstellen van werkstukken die het afgelopen seizoen door cursisten van de stich¬ting voor Sociaal Cultureel Werk, Basis- en Volwassenen¬educatie, de organisator van deze beurs, zijn gemaakt. Ook zijn een aantal verenigingen aanwezig die het één en ander willen laten zien op het gebied van o.a. modelbouw van auto’s en diverse hobby verzamelaars.

Ook dit jaar is Streektheater De Pol aanwezig om hier de persoonlijke start te maken van de abonnementsverkoop voor het komend theaterseizoen.

Verder presenteren de verschillende onderdelen van genoemde stich¬ting zich. Daaronder de afdeling basiseducatie en volwas¬senenon¬der¬wijs die nu valt onder het Graafschap College over ondermeer de cursus Levend Nederlands, Spellingscursus, Omgaan met de Personal Computer, Nederlands/Engels, de lees- en schrijf¬lessen Nederlands. Tijdens de beurs kan men zich uitgebreid laten informeren en zich ook inschrijven voor deelname aan de cursussen. De toe¬gang is gratis.Ander nieuws