Header image

Uniforme toeristische bewegwijzering in Aalten

AALTEN -  Het Recreatieschap Achterhoek Liemers voert momenteel in vijf gemeenten in de Achterhoek fase 1 uit van het project uniforme toeristische bewegwijzering. De gemeenten die hier aan mee doen zijn de gemeente Aalten, Bronckhorst, Lochem, Montferland en Oude IJsselstreek. Om toeristische bestemmingen aan te geven voor de weggebruiker is een ander type bewegwijzeringbord geplaatst dan de standaard blauwe borden met verkeersinformatie. De toeristische bewegwijzeringborden zijn in het bruin uitgevoerd en vallen hierdoor extra op. In de gemeente Aalten zijn de afgelopen weken ook bruine borden geplaatst. Via deze borden wordt verwezen naar de campings, musea en andere bijzondere bestemmingen met een toeristische functie. De investeringskosten voor de borden worden gedragen door EU, provincie en gemeenten. De deelnemende bedrijven betalen zelf het beheer en onderhoud van de borden. Een stroomschema bepaalt welke bestemmingen in aanmerking komen voor de toeristische bewegwijzering. Alle toeristische bestemmingen in de gemeente Aalten zijn aangeschreven en hebben bij getoonde interesse een bebordingsplan ontvangen. Volgens het stroomschema komen onder andere winkels en horeca binnen de bebouwde kom niet in aanmerking voor bewegwijzering. Omdat de gemeente het van belang vindt dat in Bredevoort Boekenstad de diverse locaties wel goed vindbaar zijn, zonder dat hier een woud aan bebording ontstaat, is hier voor een ander systeem gekozen. Op een aantal punten komt een handwijzer in bruin-witte uitvoering, met daarop de loop/fietsrichting naar Bredevoort Boekenstad. Daarnaast worden op een vijftal locaties in het centrum plattegronden geplaatst waarop door middel van iconen de verschillende functies, zoals boekwinkel, atelier/ambacht en horeca wordt aangeduid. Binnenkort start het Recreatieschap met het verwijderen van oude bewegwijzering. De gemeente start zelf een handhavingtraject voor die toeristische bestemmingen die niet deelnemen. Alle oude bebording moet op termijn verdwenen zijn. Naast de bruine borden wordt momenteel gewerkt aan een bebordingsplan voor utilitaire bestemmingen, zoals gemeentekantoren, politiebureaus en begraafplaatsen. Het is de bedoeling dat deze borden een wit-zwarte uitvoering krijgen. Alle objecten die volgens het stroomschema in aanmerking komen voor deze borden krijgen bericht over de wijze waarop dit project wordt uitgevoerd en gefinancierd

Ander nieuws