Header image

Uitslag enquête groenbeleidsplan Aalten

AALTEN - Eind september 2011 heeft de gemeente Aalten een enquête gehouden ten behoeve van het nieuwe groenbeleidsplan. Dit om een plan te maken dat aansluit op de wensen en ideeën van de inwoners en dagelijkse gebruikers van het gemeentelijk groen. We hebben in totaal 193 reacties binnengekregen. Op dit moment is de gemeente Aalten bezig om de resultaten van de enquête te bekijken. Hieronder staat een aantal uitkomsten van de enquête vermeld. 1. Bij de eerste vraag gaf ongeveer 75 procent aan dat ze het gemeentelijk groen op dit moment matig of onvoldoende onderhouden vinden. 2. Op de tweede vraag of het wenselijk is om verschil te gaan maken in onderhoud tussen de verschillende gebieden (centrum, woonwijk etc.) geeft 79 procent aan dit geen goed idee is. 3. Bij de derde vraag werd gevraagd welke functies aan het groen u belangrijk vindt. Eigenlijk worden alle functies belangrijk gevonden. Vooral wandelen/fietsen, natuur, spelen/sporten en kijken/siergroen worden heel belangrijk gevonden. Dat groen voor meerdere zaken gebruikt kan worden, vinden inwoners dus heel belangrijk. 4. De vierde vraag ging over natuur in de wijk. Door 88 procent wordt natuur als een belangrijk aspect in het openbaar groen gezien. Uitbreiding is wenselijk. 5. De vijfde vraag ging over of u het huidige openbaar groen voldoende gevarieerd vindt. Deze uitkomsten waren heel wisselend. 6. De zesde vraag ging over de kosten. Door 71 procent wordt aangegeven dat er meer geld aan het onderhoud van groen besteed mag worden. 7. Op de zevende vraag of adopteren van delen van het gemeentelijk groen een goed idee is geeft 62 procent aan van wel; de helft hiervan zou er ook belangstelling voor hebben. Ongeveer 34 procent vindt het adopteren van groen een slecht idee. Onder de deelnemers van de enquête zijn drie VVV Cadeaubonnen van € 25,- verloot. De winnaars:
  • de heer/mevrouw Smits (Welinkdwarsweg 4, Dinxperlo)
  • de heer/mevrouw Hohnholdt (Nassaustraat 1, Dinxperlo)
  • de heer/mevrouw Kempers (Nijverheidsweg 35, Aalten)


Ander nieuws