Header image

Uitnodiging opstart project ‘Aalten groener’

AALTEN - Hierbij wordt u uitgenodigd bij de opstart van een nieuw project ‘Aalten groener’ door middel van het aanbrengen van landschappelijke beplanting. Recent zijn groenplannen gerealiseerd in de omgeving van IJzerlo en De Heurne. Nu worden plannen uitgevoerd in de omgeving van Barlo en ’t Klooster. Dit project, mede op initiatief van Barlo’s  en Kloosters Belang, past bij uitstek in het Landschapsontwikkelingsplan (L.O.P.), zoals dit in 2007 met grote betrokkenheid en eigen inbreng van het gebied zelf door de gemeenteraad is vastgesteld. De buurtschappen en de gebiedscommissie hebben samen met de gemeente Aalten en de vereniging Particulier Agrarisch Natuurbeheer (P.A.N.) het groenplan in nauw overleg met de eigenaren opgesteld.  Hierin zijn de wensen omgezet in werkplannen en op basis hiervan is bij de provincie Gelderland het project ‘Groenplan Barlo – ’t Klooster’ voor subsidie aangemeld en is een groot deel van de voorstellen goedgekeurd. De vereniging PAN is begonnen met de start van de uitvoering van de landschappelijke projecten. Dit gebeurt door gecertificeerde opdrachtnemers van de vereniging PAN die in de gemeente Aalten woonachtig zijn. De officiële handeling is op zaterdag 10 december 2011 om 10.30 uur aan de Vragenderweg 1 Aalten Onder het genot van een kop koffie of thee bij De Domme Aanleg in Barlo is er gelegenheid om na te praten.

Ander nieuws