Header image

Toezicht recreatiegebied de Slingeplas

BREDEVOORT- Het politieteam Aalten gaat evenals voorgaande jaren vanaf 1 mei a.s. tot eind september extra toezicht houden op en rond het recreatiegebied de Slingeplas in Bredevoort. Er zal gecontroleerd worden of de bezoekers zich houden aan de geldende terreinregels. Er wordt zowel overdag als ’s nachts gecontroleerd op de naleving van de regels. Op het terrein is het verboden om honden los te laten lopen, vuur te stoken, ’s nachts te vissen en aanwezig zijn na zonsondergang. Er wordt veel aandacht besteed aan het verkeer om en op het terrein. Aandachtspunten zijn het foutief parkeren op de toegangswegen en de parkeeroverlast in de woonwijk het Stadsbroek. Voor de toegangswegen de Kruittorenstraat, Pastoorsdijk en Ooievaarsdijk geldt aan beide zijde van de weg een parkeerverbod door de aanwezigheid van een parkeer verbodszone. In het recreatiegebied zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig. De toegangswegen dienen vrij te blijven voor hulpdiensten bij eventuele calamiteiten. De politie werkt in dit project nauw samen met de terreinbeheerders van het Recreatieschap Achterhoek/Liemers en Wildbeheereenheid Aalten en omgeving.

Ander nieuws