Header image

Toeristisch Platform gemeente Aalten van start

AALTEN – Op 20 december 2011 hebben de leden van de VVV Aalten, Bredevoort en Buurtschappen ingestemd met een statutenwijziging. Door deze wijziging wordt de oude vereniging VVV omgevormd tot een toeristisch platform voor de gehele gemeente. Deze wijziging past in de nieuwe structuur voor de VVV’s in de gemeente Aalten.

Vanaf maart 2011 heeft de gemeente Aalten een 4-jarige overeenkomst met VVV Achterhoek. De overeenkomst houdt in dat VVV Achterhoek met 3 lokale partijen (VVV Dinxperlo, Aaltense Musea en Bredevoorts Belang) een overeenkomst sluit voor de exploitatie van een agentschap. Daarnaast is een professionele medewerker aangesteld die de agentschappen ondersteunt en zorgdraagt voor o.a. productontwikkeling, marketing en promotie.

De leden van de voormalige VVV Aalten, Bredevoort en Buurtschappen zijn nu lid van het toeristisch platform. Hun ledenbijdragen worden deels ingezet voor de exploitatie van de agentschappen, en deels om nieuwe projecten en activiteiten te kunnen ondersteunen. Zij dragen als ondernemers dus bij aan de instandhouding van de agentschappen en de promotie van hun toeristisch product.

De vereniging heeft tot doel het stimuleren van toerisme en recreatie binnen het werkgebied van de gemeente en doet dat door: - bevorderen van betrokkenheid en binding - afstemmen van programma’s - behartigen van belangen van leden - fungeren als klankbord voor de leden - optreden als overlegorgaan tussen (overheids-)instanties/rechtspersonen en leden - op verzoek toekennen van gelden voor een activiteit op gebied van promotie/reclame,binding/versterking ledencontacten, afstemming activiteiten, bevorderen samenwerking,activiteiten/evenementen, verbeteren en vernieuwing toeristisch product.

Op 19 januari vanaf 16.30 uur vindt de officiële presentatie van het toeristisch platform plaats. De betrokken partijen tekenen die middag een raamovereenkomst met betrekking tot samenwerking.Ander nieuws