Header image

Succesvolle presentatie Participatie in Berkelland

EIBERGEN/AALTEN – Hoe kom je tot een succesvol participatietraject? Welke stappen moet je hiervoor zetten? Hoe kunnen een QuickScan, een goed voorbeeld of handige tips je hierbij helpen? Afgelopen donderdagmiddag deelde Estinea de ervaringen die zij de afgelopen periode heeft opgedaan tijdens het uitwerken en opzetten van diverse participatieprojecten in gemeente Berkelland. Een divers gezelschap vanuit provincie Gelderland, VGN, diverse Achterhoekse gemeenten, ondernemers, verenigingen, vrijwilligers, (zorg-)organisaties en medewerkers van Estinea ging hierover in gesprek met elkaar in gemeenschapshuis De Huve in Eibergen. Alle aanwezigen ontvingen na afloop de door Estinea ontwikkelde Participatie Toolbox.

Onder het thema ‘Pakken we samen de bal op?’ ging dagvoorzitter Tanja Abbas in gesprek over de opgedane ervaringen: met Fleur Beijer die doordeweeks op verschillende plekken in Eibergen helpt met onder andere koffie en thee inschenken, met Maarten Reimes van Hof van Eckberge waar een groep mensen met een beperking helpt met allerlei hand- en spandiensten, met Estinea medewerkers Reinier Demkes, Ineke Dervishaj, regiomanager Rianne Dunnewold en Raad van Bestuur Beatrijs van Riessen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat een ieder individueel kan betekenen om participatie verder te vorm geven: ‘Wat kun jij betekenen, wat heb je daarvoor nodig en van wie?’ Dit interactieve deel van het programma leverde aan iedere tafel geanimeerde gesprekken op die later werden gedeeld met de zaal. De gesprekken en de Participatie Toolbox leverden de aanwezigen duidelijk nieuwe inzichten en inspiratie op voor mogelijke toekomstige stappen op het gebied van participatieprojecten.

Sleutel voor succes
Duidelijk werd dat een van de belangrijkste sleutels voor succes ligt in goede communicatie. Mensen, bedrijven en organisaties weten nog vaak onvoldoende op welke manier mensen met een ondersteuningsvraag ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Er zijn volop kansen voor hen, zowel in betaald als onbetaald werk. Ook is het feit dat hierbij altijd maatwerk ondersteuning vanuit organisaties als Estinea wordt geleverd bij velen niet voldoende bekend. Regionale bedrijven en organisaties zoals bijvoorbeeld Hof van Eckberge, Careaz, Livio, installatiebedrijf Halleriet en De Huve die open staan voor ‘samenwerken’ met mensen met een ondersteuningsvraag, scheppen al wel waardevolle kansen voor deze mensen waardoor zij optimaal kunnen functioneren en participeren in de samenleving. Zo werken we samen aan een sterkere samenleving.

Sociaal Profiel van de Provincie
Provincie Gelderland heeft binnen de subsidieregeling Sociaal Profiel van de Provincie in dit project van Estinea in gemeente Berkelland geïnvesteerd. Een van de vijf thema’s vanuit de regeling is ‘aandacht voor kwetsbare mensen en groepen en hun participatie in de samenleving’. Het project sluit hier goed op aan. Daarbij is door Estinea en de samenwerkende partijen allereerst ingezet op het concreet verder vormgeven aan de rol en taak in het sociale domein van een Gelderse gemeente waarin mensen met een ondersteuningsvraag gestimuleerd worden economisch en maatschappelijk te participeren. Daarnaast is en wordt de opgedane proces- en praktijkervaringen op het gebied van het bouwen aan participatie in Gelderland actief door Estinea met samenwerkingspartners gedeeld. Tot slot biedt het project, als tegenwicht voor alle aandacht voor de techniek van de transitie en de bezuinigingen, mooie inspiratie van hoe de transformatie de komende jaren in de praktijk invulling moet gaan krijgen. Een ontwikkeling waarbij zorg en ondersteuning dicht bij de mensen met een ondersteuningsvraag georganiseerd moet worden. Estinea laat in dit project zien hoe zij deze sociale toekomst ziet en ze laat zien waarin zijzelf én waarin andere partijen zoals gemeenten, ondernemers en organisaties de bal op kunnen pakken.

Natuurlijke link naar noaberschap
De verbanden die dagvoorzitter Tanja Abbas gedurende de middag naar haar boek “Modern Noaberschap” kon leggen - waarin zij participatie ook in veel vormen beschrijft - lieten de aanwezigen inzien dat voor velen in de Achterhoek principes als ‘wederkerigheid’ en ‘werken met vertrouwen’ iets natuurlijks is. Een goede basis voor succesvolle participatie.Ander nieuws