Header image

Succesvolle presentatie boek Estinea op seminar

AALTEN - Op woensdag 17 november organiseerde Estinea een seminar over zelfsturend leren. In de Pol in Aalten kwamen ruim 125 beleidsmakers in zorg en onderwijs, P&O en HRM functionarissen, opleidingsadviseurs, docenten en praktijkopleiders bijeen om van gedachten te wisselen.

Het draaide allemaal om de mogelijkheden en kansen om zelfsturend leren te maken tot een instrument om het rendement van aanwezige kennis in organisaties te verhogen en om medewerkers aan organisaties te binden.

Estinea heeft de afgelopen jaren een eigen model ontwikkeld om zelfsturend leren te faciliteren. Gebleken is dat in de organisatie veel meer talenten en vaardigheden aanwezig zijn dan iedereen voor mogelijk had gehouden. En dat, als dat goed wordt georganiseerd, het delen van die kennis kan leiden tot een organisatie waarbij medewerkers profiteren van de kwaliteiten van hun collega’s om zo zelf beter te worden in het bieden van ondersteuning aan hun cliënten.

In grote lijnen heeft Estinea het opleidingsbeleid, waarbij met externe (vaak dure) docenten en trainers werd gewerkt, vervangen door een leerbeleid waarbij de dagelijkse praktijk en de eigen collega’s samen voor een leeromgeving zorgen waar op een efficiënte en effectieve manier kennis wordt verworven en praktische vaardigheden worden aangeleerd. Centraal staat dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leerproces.

Estinea stelt haar ervaringen met dit model aan anderen beschikbaar in de vorm van een boek ‘Wat je wordt, bepaal je zelf’. Aan het eind van het seminar werd het eerste exemplaar van dit boek aangeboden aan mevrouw Iris van Bennekom, plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg bij het Ministerie van VWS.

Via een interactieve presentatie konden de deelnemers aan het seminar ook kennismaken met de praktijk van zelfsturend leren zoals die bij Estinea vorm krijgt voor zowel individuele medewerkers als teams en organisatiebrede trajecten.

Zelfsturend leren werkt, niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk van een zorgorganisatie; dat mag de overduidelijke conclusie zijn van een interessant seminar en een boeiend boek.

Wilt u meer weten? Estinea publiceert zo spoedig mogelijk alle informatie op haar website. Geïnteresseerden kunnen het boek al bestellen via www.estinea.nl of een mail sturen aan info@estinea.nl.Ander nieuws