Header image

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in Aalten

AALTEN - Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor een nieuwe subsidieverordening vast te stellen. Dit maakt het voor huiseigenaren mogelijk om maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor het isoleren van hun woning. Eerdere regelingen in 2009 en 2010 waren erg succesvol in de gemeente Aalten. Met de subsidieverordening willen we huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energiebesparende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. De subsidie is te krijgen voor het isoleren van de eigen woning: vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. De regeling geeft uitvoering aan een van de projecten van het Klimaatplan van de gemeente. De Achterhoekse gemeenten krijgen in totaal 1.200.000 euro aan subsidie van de provincie Gelderland om de regeling uit te kunnen voeren. Per gemeente is dit 150.000 euro en daarvan bieden alle acht gemeenten minimaal 300 huiseigenaren de mogelijkheid een subsidie van maximaal 500 euro te krijgen. Als de gemeenteraad 19 april a.s. akkoord gaat start de regeling per 1 mei 2010.  Vanaf deze datum is het aanvraagformulier op de gemeentelijke website beschikbaar en kan een aanvraagformulier bij een van de gemeentelijke balies worden afgehaald. Wie het eerst komt, het eerst maalt en op = op. De woningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zijn opgeleverd voor 1 januari 1980 en mogen een maximale WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2009) hebben van 350.000 euro. De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd in de periode 1 januari 2011 tot en met 1 mei 2012. Wie nu al informatie wil kan contact opnemen met de gemeente Aalten, dhr. R. Borkes, te bereiken via (0543) 49 31 53.

Ander nieuws