Header image

Stichting Aalten Promotie opgericht om Aaltendagen te redden

AALTEN - Afgelopen dinsdag 13 april was er de oprichting van een nieuwe stichting en een nieuw bestuur voor dit zomerse evenement: Stichting Aalten Promotie! Naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen nazomer, dat de Stichting Aaltendagen er het bijltje er bij heeft neergegooid en de aankondiging er op deze donderdagen geen feest meer in het Aaltense centrum zou zijn, hebben een aantal vertegenwoordigers van de plaatselijke horeca er de schouders onder gezet. Er is contact gezocht met vertegenwoordigers van de winkeliers, de VVV, de industriegroep en de gemeente. Gezamenlijk is er een bestuur gekozen en een marktmeester voor de braderie benaderd. De Aaltendagen op vier donderdagen in juli en augustus hebben zeker nog draagvlak: Vanaf oktober zijn er vergaderingen geweest en is er een plan van aanpak opgezet. De gekozen naam is Stichting Aalten Promotie met als doel de Aaltendagen nieuw leven in te blazen. De verenigingen in de gemeente zijn benadert om weer mee te doen met activiteiten. (Zij hebben zo tevens de mogelijkheid om de clubkas weer te spekken.) Er komen, naast een goed gevulde braderie met een grote diversiteit aan kraampjes, een wekelijkse kindermarkt, origineel straattheater, muziek en een aantal spectaculaire attracties. Het geheel meer gericht op de hele regio. Daarnaast gaat SAP proberen meerdere evenementen te ondersteunen en zo Aalten nog meer op de kaart te zetten. Om dit mogelijk te maken is er een groot draagvlak onder de bevolking nodig. Het nu gekozen bestuur is tijdelijk en na de zomer zal er een definitief bestuur gekozen worden. In mei gaat de door Frappant ontwikkelde website de lucht in, ieder die wil meedenken of reageren kan via de site contact opnemen.

Ander nieuws