Header image

Steun de hersenstichting

AALTEN- Van 31 januari t/m 5 februari 2011 vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan in Aalten op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen, zoals beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven met een hersenaandoening te maken. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant. Wanneer u ook wilt helpen, kunt u zich opgeven bij: collectecoördinator Hans Sloetjes, telefoon: 0543-538618 of bij wijkhoofd Mariska Nipius, telefoon: 0543 472442 of per e-mail: jasmar@tomaatnet.nl. U kunt ook uw gift overmaken op gironummer 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. Hartelijk dank voor uw steun. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nlAnder nieuws