Header image

Staalkat kledingsponsor AZSV-A1 én businessclublid

AALTEN - 22 januari was het zover. De A1 selectie mocht uit handen van de heer Roland Hassink van Staalkat International nieuwe kleding in ontvangst nemen. AZSV is verheugd Staalkat International als sponsor te mogen begroeten. Staalkat is bovendien lid geworden van de onlangs opgerichte AZSV-businessclub. Staalkat International BV maakt sinds 2006 onderdeel uit van de SANOVO groep.

Ander nieuws