Header image

Solidariteitsprijs naar steungroep Afuzi’s

DINXPERLO - Op zaterdagmiddag 20 november maakte de Progressieve Partij bekend dat de Solidariteitsprijs 2010 is gewonnen door de heer Jan Baars van de werkgroep OLOV. Deze Dinxperlose werkgroep heeft de laatste negen jaar zich ingezet voor de fam. Afuzi, ook nadat ze vanuit het asielzoekerscentrum in Barlo op straat gezet werden. Kort geleden werd bekend dat vader, moeder en drie kinderen alsnog een verblijfsvergunning kregen. Het gezin is inmiddels woonachtig in Lichtenvoorde. In zijn welkomstwoord maakte Joop Wikkerink van de Progressieve Partij duidelijk dat er drie reden zijn om deze prijs in te stellen en uit te reiken. De progressieven willen hiermee aandacht vragen voor solidariteit in een hard, ruw en intolerant politiek klimaat in Nederland. Tevens willen zij de nagedachtenis aan hun overleden fractiegenoot Jan Schenk levendig houden. Ook door deze prijs uit te reiken op zijn geboortedatum. En zij willen vrijwilligers die in stilte werk maken van lokale solidariteit en “modern noaberschap” met deze prijs een hart onder de riem steken. De prijs bestaande uit een pentekening in kleur van Henk van der Luyt, een oorkonde en een cheque werd overhandigd aan de heer Baars door de weduwe van Jan Schenk, mevrouw Lenie Schenk. In zijn dankwoord schetste Jan Baars het belang van onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen de werkgroepleden. Iedereen van de werkgroep droeg een steentje bij in de vorm van huisvesting, juridische hulp, vervoer, eerste levensbehoeften of gewoon een praatje. Hij riep op om te inventariseren hoeveel mensen die legaal in Nederland verblijven maar geen opvang krijgen nog in de gemeente Aalten verblijven, de huisvesting te inventariseren en ook deze families zo lang als nodig is bij te staan. Want Nederland is door het hardvochtig beleid al enkele malen  op de vingers getikt door de Europese commissie van de Mensenrechten. Geheel ingeburgerd, naar Hollandse gewoonte in Sinterklaastijd, bedankte Leonora Afuzi de werkgroep in dichtvorm (en perfect Nederlands) voor al hun moeite en strijd. Lenie Schenk overhandigt de Solidariteitsprijs aan Jan Baars De tekening die Henk van der Luyt speciaal maakte voor de Solidariteitsprijs 2010

Ander nieuws