Header image

Recreatieschap zoekt marktpartijen voor Slingeplas

BREDEVOORT - De colleges van gemeenten Aalten en Winterswijk en het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Achterhoek Liemers hebben in oktober/november 2011 het document “bestuurlijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Slingeplas” vastgesteld. Hiermee is een eerste stap genomen in het proces dat moet leiden tot de privatisering van de Slingeplas. Het Recreatieschap en de gemeenten verkennen de komende periode welke concrete ideeën en mogelijkheden ondernemers zien voor de ontwikkeling en exploitatie van de Slingeplas.

Privatisering van de Slingeplas: De Slingeplas is één van de zeven recreatiegebieden in de regio die in eigendom en beheer zijn bij het Recreatieschap Achterhoek Liemers. De recreatiegebieden zijn in de jaren 70 en 80 ingericht voor zwemmen en zonnen, maar de recreant van vandaag wil meer dan dat. Om meer te kunnen bieden zijn investeringen en een exploitatie nodig die niet in een publieke omgeving passen. Om het aanbod aan recreanten te vergroten, worden private partijen gezocht die de Slingeplas willen ontwikkelen en exploiteren in de toeristisch-recreatieve sfeer. (Gedeeltelijke) commerciële ontwikkeling van de Slingeplas is ook nodig om financiële dragers voor de exploitatie te creëren.

Bestuurlijke randvoorwaarden: Afgelopen maanden is door de verschillende betrokken publieke partijen (gemeenten Aalten, Winterswijk, Waterschap Rijn en IJssel en Recreatieschap) gewerkt aan het in kaart brengen van de bestuurlijke randvoorwaarden die gelden bij een toekomstige commerciële ontwikkeling van de Slingeplas. Tegelijkertijd is relevante achtergrondinformatie over de Slingeplas en de omgeving verzameld en samengevat. De resultaten van deze voorverkenning zijn vastgelegd in het document “bestuurlijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de Slingeplas”.

Partijen die concrete ideeën hebben en mogelijkheden zien voor de ontwikkeling en exploitatie van de Slingeplas én deze ook kunnen uitvoeren, kunnen contact opnemen met het Recreatieschap Achterhoek Liemers. In de periode van 16 november 2011 t/m 10 januari 2012 houden het Recreatieschap en de gemeenten Aalten en Winterswijk een marktconsultatieronde. Meer informatie hierover is te vinden op www.recreatieschap.nl.

Met de marktconsultatie wordt beoogd meer zicht te krijgen op de wensen en mogelijkheden in de markt. Afhankelijk van het aantal reacties uit de markt en de kwaliteit daarvan, wordt een selectieprocedure opgezet. De publieke partijen willen na de marktconsultatie een publieksconsultatie houden om omwonenden en belanghebbenden te informeren en de publieke mening te peilen.Ander nieuws