Header image

Raad Aalten wil steuntje in de rug voor regionaal MKB

AALTEN - Na de oproep van gedeputeerde van Dijk en de lancering van Achterhoek 2020 heeft burgemeester Bert Berghoef van Aalten de raad gevraagd met ideeën te komen. Ideeën voor de ontwikkeling van de Achterhoek en meegefinancierd door de Provincie in het kader van hun regiocontracten.

De fracties van de VVD en de Progressieve Partij in de raad van Aalten hebben hun collega’s voorgesteld iets te doen met ondersteuning van MKB-ondernemers in en vooral na de crisis. Microfinanciering en coaching voor ondernemers Joop Wikkerink, fractievoorzitter PP: “Zowel Martin Veldhuizen van de VVD als ik komen in ons werk dagelijks ondernemers tegen die het als gevolg van de crisis moeilijk hebben of op z’n minst hun oriëntatie moeten bijstellen.” ”Vanuit Twente had ik weet van een goede aanpak door de ROZgroep. Dat is een overheidsorganisatie die ondernemers ondersteunt. Ook in tijden van crisis, maar juist daarna met nieuwe kansen. In opdracht o.m. van gemeenten in de Achterhoek en Twente. Microfinanciering en advisering en coaching horen tot het takenpakket van de ROZgroep”.

In het kader van het programmam Economie en Innovatie lijkt dit een goed idee om mee aan de slag te gaan. Vandaar dat alle fracties in de Aaltense raad dit idee omarmd hebben en het college gevraagd hebben dit namens de raad voor te dragen bij Regio en Provincie.

De essentie van de aanpak is dat een aantal bedrijven, vooral MKB , die last hebben van de crisis en moeten heroriënteren in de komende twee jaar ondersteund kunnen worden. Met advisering, coaching, marktonderzoek en financiering. Daar waar de steun niet leidt tot levensvatbare voortzetting regelt de ROZgroep de schuldsanering en is behulpzaam bij re-integratie. Overigens zijn de fracties content met het feit dat zij ook betrokken worden bij het aanleveren van goede ideeën en project in het kader van het Regiocontract. “Niet alles hoeft bedacht te worden in de vergadercircuits. Wij zijn als raadsleden ook inwoner, ondernemer, werknemer of recreant in de Achterhoek”, aldus Wikkerink en Veldhuizen.Ander nieuws