Header image

Project akkerranden in Aalten 2012

AALTEN -  In 2012 starten de gemeente Aalten en de gebiedscommissie weer een akkerrandenproject. Bent u geïnteresseerd, dan nodigen wij u graag uit voor de bijeenkomst op:
  • Datum: 11 april 2012
  • Tijd:       20.00 uur
  • Plaats:  Kulturhus Lintelo
Wat is het akkerrandenproject? Met het akkerrandenproject stimuleren we bloeiende akkerranden. Deelnemers aan het project krijgen een bijdrage voor het inzaaien van hun akkerrand met zaadmengsels. Elders op deze website vindt u meer informatie over het akkerrandenproject. Programma bijeenkomst We beginnen de avond met een evaluatie van het akkerandenproject 2011. Daarna verzorgt de Wildbeheereenheid (W.B.E.) Aalten een presentatie over akkerrandbeheer met ervaringen en beeldmateriaal uit de praktijk. Tot slot krijgt u informatie over het akkerrandenproject 2012. Vragen Wanneer u vragen heeft over de bijeenkomst of het akkerrandenproject kunt u contact opnemen met de heer J. Berentschot. Hij is voorzitter van de gebiedscommissie. Zijn telefoonnummer is (0315) 65 32 10.

Ander nieuws