Header image

Presentatie uitkomsten enquête station Aalten

AALTEN - In februari en maart heeft de Aaltense SP een enquête gehouden onder reizigers en buurtbewoners over hoe het stationsgebouw in Aalten weer in gebruik genomen kan worden. Er zijn verschillende plannen voor (her) ingebruikname van het station, maar tot nu toe lijkt het er maar niet van te komen. Het station zou voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld bemanning door werknemers van Hameland,de gemeente zou er werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt kunnen creëren. Uit het onderzoek bleek onder andere dat daar een groot draagvlak voor is. Aansluitend aan de presentatie van het onderzoek zal er met enkele gasten gesproken worden over de mogelijkheden om dit plan te realiseren. Aan deze discussie zullen deelnemen: dhr. Groenendaal (Hameland), mevr. Meeuwissen (Rover), dhr. Mink (Provinciale Statenlid voor de SP in Gelderland), en dhr. Drentje (Wsw-raad). Men hoopt met deze bijeenkomst een vruchtbare bijdrage te leveren aan de invulling van het stationsgebied. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op maandag 29 maart om 20:00 uur op Schaersvoorde, locatie Stationsplein, Landbouwstraat 1 in Aalten.

Ander nieuws