Header image

Papiercontainer Scouting Aalten alleen nog voor bedrijven

AALTEN-Een heleboel inwoners van Aalten hebben een blauwe container gekregen. Ook voor Scouting Aalten betekende deze nieuwe inzamelmanier vanuit de Gemeente Aalten en andere verenigingen een verandering. Om toch de broodnodige inkomsten te krijgen heeft het bestuur besloten eind vorig jaar mee te doen. Dit leidt er toe dat vanaf heden er geen papier meer door particulieren naar de papiercontainer aan de Bokkelderweg kan worden gebracht. Echter wij hebben wij wel vanaf heden een papiercontainer voor in eerste instantie de winkeliers/ondernemers van de FAM op dezelfde plek staan. De afgelopen jaren nam de papieropbrengst gestaag af. Dit werd onder andere veroorzaakt door het op last van de gemeente niet meer permanent open mogen houden van de container. Daarom is een aantal jaren geleden overgegaan tot een gesloten container. Dit leidde aan de ene kant tot minder opbrengsten want de container was alleen op zaterdag open en aan de andere kant tot hogere kosten want ook de huur van een container werd in rekening gebracht. Al met al zijn de opbrengsten hierdoor bijna gehalveerd. Om te zorgen dat de inkomsten die nu nog binnenkwam te behouden, was er geen andere keus dan mee te doen met de blauwe containeractie die er met name op verzoek van andere verenigingen en de gemeente kwam. Uiteraard steunen wij dit maar het leidt bij de Scouting ook nog tot extra inspanning daar we nu 4 a 5 keer per jaar een dag vrij moeten nemen om te helpen met inzamelen. Toch hebben we dat er wel voor over, want het geld is nu eenmaal hard nodig. Naast het papier ophalen is de scouting met een harde kern van ongeveer 15 mensen inmiddels ook bekend van het vegen van de Aalten dagen en Kermis, het ophangen van de kerstverlichting, Zwarte crossactie, Potgrondactie, Nieuwjaarszakkenactie. Zo maar een greep uit de vele activiteiten van onze vereniging om de kinderen een leuke zaterdag te bezorgen en de kosten voor ouders laag te houden. Het bestuur van Scouting Aalten wil zijn vrijwilligers dan ook van harte bedanken voor de inzet bij de bouw van de Blokhut (in de volksmond De Villa) en daarnaast bij al deze acties! Ook zijn de scouts sinds een halfjaar bezig met een proef met oud ijzer brengen. Het ziet er naar uit dat de proef zal leiden tot een permanente plek aan de Bokkelderweg om oud ijzer te brengen voor de particulier. Die hiermee de scouting steunt. Het bestuur van Scouting Aalten wil dat deel van de bevolking dat papier bracht door weer en wind middels deze weg bedanken voor de jarenlange ondersteuning. Papier NIET meer, maar oud ijzer (o.a. van blik t/m fietsen) kunt u wel blijven brengen. BEDANKT!!!!!! Openingstijden voor bedrijven De openingstijd voor het papier brengen voor bedrijven/winkeliers zal zijn woensdag 19.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Hierbij wordt een vrijwillige jaarlijkse bijdrage gevraagd die kan worden overgemaakt op 3105.10.317 t.n.v. Scouting Aalten.

Ander nieuws