Header image

OZB en gemeentelijke woonlasten dalen het meest in de gemeente Aalten

AALTEN - Ieder jaar doet Vereniging Eigen Huis onderzoek naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten. In november doen zij een steekproef die een betrouwbare indicatie geeft van de ontwikkeling van de onroerende zaakbelasting en de riool- en afvalstoffenheffing die de inwoners volgend jaar aan hun gemeente betalen. De resultaten naar de woonlasten in alle Nederlandse gemeenten worden in het voorjaar gepubliceerd. Landelijk daalt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 3,4 procent van 248.700 naar 240.100 euro, terwijl de gemiddelde OZB-aanslag in 2012 met 3,9 procent stijgt, van 241 naar 250 euro. De hoogste procentuele OZB-stijgingen uit de steekproef komen voor in de gemeenten: .
 1. Noordoostpolder (Fl) + 42%  (van 187 naar 265 euro)
 2. St Michelsgestel (NB)  + 17,9%  (van 306 naar 360 euro)
 3. Soest (Ut)  + 14,9%  (van 233 naar 268 euro)
De OZB daalt procentueel het sterkst in de gemeenten:
 1. Kaag en Braassem (ZH) - 5,7%  (van 286 naar 270 euro)
 2. Hillegom (ZH) - 3%  (van 199 naar 193 euro)
 3. Aalten (Gld) - 2,8%  (van 216 naar 210 euro)
De totale gemeentelijke woonlasten bestaan uit OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ondanks de daling van de afvalstoffenheffing komt de totale stijging in 2012 met 2,15 procent toch net boven de verwachte inflatie van 2 procent uit (bron: CPB). Gemiddeld betalen eigenwoningbezitters met een gezin volgend jaar 15 euro meer aan gemeentelijke woonlasten (684 euro tegenover 669 euro dit jaar), maar ook hier bestaan grote uitschieters. Gemeenten met de hoogste procentuele stijging van de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen):
 1. Laren (NH) + 11,7%  (van 913 naar 1.020 euro)
 2. Schiedam (ZH) + 10,6%  (van 636 naar 703 euro)
 3. Rotterdam (ZH) + 9,1%  (van 628 naar 685 euro)
Gemeenten waar de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens procentueel het meeste dalen:
 1. Veldhoven (NB)  - 7,2% (van 575 naar 533 euro)
 2. Aalten (Gld)  - 5,9% (van 612 naar 576 euro)
 3. Berkelland (Gld)  - 5,4% (van 833 naar 788 euro)


Ander nieuws