Header image

Opening van ’t Zand in Bredevoort

BREDEVOORT - Een plein van, door en met Bredevoorders. Op 25 september vind de feestelijke opening van 't Zand in Bredevoort plaats. Doelstelling is om in gezamenlijkheid een opening te laten plaats vinden voor de inwoners van Bredevoort, door inwoners van Bredevoort en met de inwoners van Bredevoort zodat ’t Zand het plein voor ons allen wordt. Zowel vertegenwoordigers van de gemeente als de provincie zullen bij deze opening aanwezig zijn. Voorstel is aan de inwoners van Bredevoort een lunch aan te bieden met daarnaast een officieel gedeelte en daarnaast een ondersteuning door een entertainment programma dat dusdanig aansluit op het programma van Bredevoort Schittert dat om 17.00 begint. Uitgangspunt is om het entertainment in eerste instantie door de inwoners en verenigingen in Bredevoort zelf te laten verzorgen.  De lunch voor heel de Bredevoortse bevolking wordt aangeboden. Oproep aan de gehele bevolking van Bredevoort  te zien dat zij blij zijn met zo'n mooi nieuw plein en dat wij bereid zijn om met zijn allen de schouders er onder willen zetten. Er is al een idee om met de gehele Bredevoortse bevolking deze middag een Bredevoorts volkslied in te gaan zingen. Mocht u nu zelf of iemand anders (Bredevoorder of oud Bredevoorder) kunnen motiveren om deze middag iets op het plein te kunnen betekenen zou u zich natuurlijk graag kunnen melden bij Gerbert Smit (06-12323976)

Ander nieuws