Header image

Open dag R.K.Sint Helenakerk Aalten

AALTEN - Sinds dit jaar maakt de voormalige R.K. Sint Helenaparochie, samen met 8 andere voormalige parochies in de Achterhoek, onderdeel uit van de nieuwe parochie Sint Ludger.

Om te laten zien hoe levendig de Sint Helena geloofsgemeenschap is en hoeveel vrijwilligers zich daarvoor inzetten wordt er op zondag 10 oktober van 10:00 uur tot 15:00 uur in en rondom het kerkgebouw aan de Dijkstraat een open dag gehouden met als motto “Kijk in de kerk”.

Deze Sint Helenadag begint met een eucharistieviering, waaraan alle koren en de vendeliersgroep Sint Helena medewerken. Na de mis brengt de vendeliersgroep een vendelhulde in de tuin van de pastorie.

Vanaf 12:00 uur presenteren diverse werkgroepen zich, zullen de koren optreden, worden er voor de kinderen activiteiten georganiseerd, kan de toren worden beklommen, zijn er rondleidingen door de kerk, vinden er workshops bloemschikken plaats en draait het Rad van Fortuin. Ook een hapje en een drankje ontbreken niet. Iedereen is op deze dag welkom.Ander nieuws