Header image

Ontwikkelingen zwembad ‘t Walfort Aalten

AALTEN - De toekomst van zwembad ’t Walfort is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Op dit moment wordt ’t Walfort geëxploiteerd door Optisport Exploitaties B.V.. De overeenkomst met Optisport loopt per 31 december 2010 af. Het college heeft eind 2009 besloten deze overeenkomst niet te verlengen. Daarnaast heeft de raad in november 2009 besloten de mogelijkheden te onderzoeken om het eigendom van ’t Walfort over te dragen aan een marktpartij. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli de voorkeur uitgesproken om het zogenaamde maatschappelijk pakket van ’t Walfort - waar bijvoorbeeld het recreatief zwemmen, het verenigingsgebruik, het schoolzwemmen, het instructiezwemmen en het doelgroepzwemmen onder vallen – onder te gaan brengen in de zwemaccommodatie van de Twee Bruggen. Dit besluit wordt in het najaar van 2010 uitgewerkt en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college verwacht hiermee een forse bezuiniging te realiseren, terwijl de kwaliteit van het maatschappelijk pakket gewaarborgd blijft. Marktconsultatie In dit kader is in maart 2010 een marktconsultatie uitgevoerd. Deze marktconsultatie heeft tot een aantal verrassende inzichten geleid. Naar aanleiding van deze marktconsultatie heeft het college op 13 juli de eerste voorkeur uitgesproken om het zogenaamde maatschappelijk pakket van ’t Walfort onder te gaan brengen in de zwemaccommodatie van de Twee Bruggen. Dit besluit wordt in het najaar van 2010 uitgewerkt en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college verwacht hiermee een forse bezuiniging te realiseren, terwijl de kwaliteit van het maatschappelijk pakket gewaarborgd blijft. Aanpassingen zwemaccommodatie de Twee Bruggen Bovenstaande heeft tot gevolg dat de zwemaccommodatie van de Twee Bruggen aangepast wordt. Wij streven er naar dat deze aanpassing in 2012 gereed is. Tot dat moment blijft de gemeente Aalten gebruik maken van ’t Walfort. Het college wil de eigenaar van de Twee Bruggen hierin een rol in geven.

Ander nieuws