Header image

Nieuwe voorzitter Stichting Vrienden van Estinea

AALTEN - Vier jaar lang heeft de heer Gert Timmer zich vol enthousiasme ingezet voor de stichting die zich inspant om mensen met een verstandelijke beperking, actief en indirect te ondersteunen. Onlangs werd op gepaste wijze afscheid van de heer Timmer genomen en een nieuwe voorzitter benoemd.

Met ingang van 1 oktober draagt de heer Timmer het voorzitterstokje van Stichting Vrienden van Estinea over aan de heer Martin Veldhuizen.Ander nieuws