Header image

Nieuwe verordening geluid in Aalten voor horeca, festiviteiten en evenementen

AALTEN - Bij cafés hoort muziek en gezelligheid, maar die gezelligheid moet niet tot overlast leiden. Daarom zijn er regels waar horecaondernemers zich aan moeten houden. De huidige regels zijn echter wat onduidelijk. De gemeente Aalten heeft, ook op basis van nieuwe wetten en inzichten, een verordening gemaakt; de Verordening geluid bij horeca, festiviteiten en evenementen. Het college van burgemeester en wethouders gaat deze verordening aan de gemeenteraad voorleggen. Er staat in hoeveel geluid horecabedrijven mogen maken en tot hoe laat, als ze bijvoorbeeld een optreden hebben met livemuziek. Er staan ook regels in om het geluid bij festiviteiten en evenementen te beperken. Opvallend in de nieuwe verordening is dat er geen geluidsnormen meer gelden bij feesten en evenementen op collectieve feestdagen, zoals bijvoorbeeld Koninginnedag, Oranjefeesten, Aaltendagen enzovoort. Die feestdagen zijn er voor alle inwoners, en die willen we niet beperken met geluidsnormen. Iedereen kan er rekening mee houden omdat wij ze aan het begin van elk jaar aanwijzen. Op de feestdagen moet het wel na twee uur ’s nachts stil zijn. Voor de kernen van Aalten en Dinxperlo gaat het jaarlijks meestal om twaalf dagen. Cafés en andere horecabedrijven kunnen buiten de aangewezen feestdagen om, ook twaalf keer per jaar ontheffing krijgen om meer geluid te mogen maken, bijvoorbeeld voor livemuziek. Dit mag doorgaan tot twee uur ’s nachts. In tegenstelling tot eerdere berichten stellen burgemeester en wethouders voor dit zo te laten. Daarmee krijgen horecaondernemers volop de ruimte om festiviteit of muziekevenement te organiseren. De nieuwe verordening wordt eerst besproken in de ronde tafelgesprekken van 10 mei. In die gesprekken kunnen insprekers hun mening geven over het nieuwe voorstel. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad voor de vergadering op 24 mei. Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe regels, gelden ze vanaf 3 juni 2011.

Ander nieuws