Header image

Nieuwe huisvesting gemeente Aalten op ‘losse schroeven’

AALTEN - De gemeente Aalten heeft maandagmorgen vernomen dat Escura zich als gegadigde voor de invulling van het pand Nassaustraat 5 terugtrekt. De primaire invulling van het gezondheidscentrum aan de Nassaustraat 5 en de herbestemming van de Hofstraat 14 staat nu op ‘losse schroeven’. Hierdoor kan een belangrijke randvoorwaarde voor het totaalplan voor de nieuwe huisvesting van de gemeente Aalten, te weten de budgetneutraliteit niet worden gegarandeerd. Maandagmorgen 22 augustus 2011 de gemeente Aalten het bericht ontvangen dat Escura zich als partner van een nieuw op te richten gezondheidscentrum aan de Nassaustraat 5 heeft teruggetrokken. Dit betekent dat de invulling van het gezondheidscentrum hiermee een onzekere factor wordt. Hierdoor kan een belangrijke randvoorwaarde voor het totaalplan voor de nieuwe huisvesting van de gemeente Aalten, te weten de budgetneutraliteit, op dit moment niet meer worden gegarandeerd. Totaalplan twee gemeentekantoren Met het oog op de mogelijkheid van verkoop en verhuur van twee gemeentekantoren heeft de gemeente Aalten een totaalplan ontwikkeld. Uitgangspunt was de voorwaarde dat een en ander budgetneutraal zou verlopen. Het voorstel voorzag het perceel Hofstraat 14 onder andere in te vullen als locatie voor een nieuw gemeentekantoor. Tevens blijft de gemeente Aalten het wenselijk vinden dat een gezondheidscentrum in de gemeente Aalten wordt gerealiseerd.

Ander nieuws