Header image

Nieuwe gedenkplek voor overleden kinderen in Aalten

Dit jaar heeft de St. Helenaparochie van Aalten extra aandacht geschonken aan rouw en aan mensen, die met te vroeg verlies geconfronteerd zijn. Daaruit kwam de wens naar voren om een gedachtenisplek op de begraafplaats Berkenhove te maken voor jonge afgebroken levens. Want het verlies van een kind, ook het kind dat niet voldragen werd, behoort tot het meest pijnlijke dat een ouder kan overkomen. Een werkgroepje heeft deze wens verder uitgewerkt en aan een Aaltense kunstenares opdracht gegeven een beeld te vervaardigen. Dit beeld zal een plaats krijgen op een speciaal daarvoor in te richten plek op de begraafplaats Berkenhove. De GUV en de gemeente hebben hieraan hun medewerking toegezegd. Er wordt naar gestreefd in het najaar de plek in gebruik te kunnen nemen. Internationaal wordt dan óók het ongekende kind herdacht. Giften om de realisering van deze plek financieel mogelijk te maken zijn van harte welkom. De bijdrage kan worden gestort op rekeningnummer 109181964 t.n.v. R.K. Kerkbestuur onder vermelding van “Het ongekende kind”.

Ander nieuws