Header image

Nieuw bestemmingsplan Gemeenschapshuis ‘de Pol’

AALTEN - De gemeente Aalten ontwikkelt op dit moment het nieuwe bestemmingsplan voor het Gemeenschapshuis ‘de Pol’ aan de Polstraat 7 in Aalten. Daarnaast zet de gemeente Aalten een handhavingstraject in op verzoek van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM). Het ontwerpbestemmingsplan Polstraat 7 Aalten wordt in juli afgerond. Met de aanpassing van het bestemmingsplan is er uitzicht om in de toekomst reguliere horeca mogelijk te maken. Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan Polstraat 7 ter inzage wordt gelegd zal op basis van geldende jurisprudentie handhaving worden opgeschort. Totdat het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd heeft het college van burgemeester en wethouders een last onder dwangsom opgelegd. Hiermee worden verdere ontplooiingen van paracommerciële activiteiten door het stichtingsbestuur van het gemeenschapshuis Aalten voorkomen.

Ander nieuws