Header image

Natare wil niet weg uit zwembad ’t Walfort

AALTEN – Natare de zwemsport vereniging in Aalten wil niet weg uit zwenbad ’t Walfort.  De toekomst van zwembad ’t Walfort is al geruime tijd onderwerp van gesprek. Op dit moment wordt ’t Walfort geëxploiteerd door Optisport Exploitaties B.V.. De overeenkomst met Optisport loopt per 31 december 2010 af. Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2009 besloten deze overeenkomst niet te verlengen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli de voorkeur uitgesproken om het zogenaamde maatschappelijk pakket van ’t Walfort waar bijvoorbeeld het recreatief zwemmen, het verenigingsgebruik, het schoolzwemmen, het instructiezwemmen en het doelgroepzwemmen onder vallen – onder te gaan brengen in de zwemaccommodatie van de Twee Bruggen. Dit besluit wordt in het najaar van 2010 uitgewerkt en vervolgens ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college verwacht hiermee een forse bezuiniging te realiseren, terwijl de kwaliteit van het maatschappelijk pakket gewaarborgd blijft. Zwemsportvereniging Natare in Aalten wil dat zwembad 't Walfort open blijft. Het bestuur van zwemsportvereniging Natare in Aalten bereidt een lobby voor om politici te overtuigen dat ’t Walfort moet open blijven.  De bestuursleden van Natare hebben de fracties van de gemeenteraad benaderd en hopen dat de fracties het colege  van burgemeester en wethouders kunnen overtuigen om met een andere exploitant in gesprek te gaan.  Volgens Natare woordvoerder Bart Mekking  zou een alternatief zijn. Dit alternatief is wel  € 30.000 duurder maar dan kan het zwembad 't Walfort in Aalten wel open blijven. Zwemsport vereniging Natare wil samen met andere gebruikers va het zwembad een lobby gaan voeren om het zwembad open te houden.

Ander nieuws