Header image

Monumentenprijs gemeente Aalten 2012

AALTEN – Om het belang van monumenten voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Aalten onder de aandacht te brengen, reikt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de gemeentelijke monumentenprijs uit. Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten. De monumentenprijs ging in 2011 naar de heer Stoltenborg voor zijn inzet voor de Aaltense gängeskes.

Ten aanzien van de ontvanger van de prijs is het volgende vastgesteld: ‘De monumentenprijs van de gemeente Aalten wordt jaarlijks uitgereikt aan een natuurlijk- of rechtspersoon, die zich in enig jaar op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren, dan wel groot achterstallig onderhoud heeft gepleegd waardoor dreigend verval is voorkomen. Ook personen die anderszins een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het monumentenbehoud in de gemeente Aalten, komen in aanmerking voor de prijs.’

De aanmeldingen voor de monumentenprijs worden besproken in de Commissie Cultureel Erfgoed (voorheen Monumentencommissie). Zij brengt advies uit aan het college over de genomineerden.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 250,-. Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk t.w.v. € 350,- dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor hij/zij zich heeft ingezet. Het kunstwerk is afkomstig van een lokale kunstenaar. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Open Monumentendag, op zaterdag 8 september 2012. De prijs heeft betrekking op een prestatie in het kalenderjaar 2011.

Inwoners kunnen zichzelf of iemand anders aanmelden voor de prijs. Dit kunnen zij doen door een beknopte omschrijving van de werkzaamheden in 2011, de reden waarom deze persoon de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto’s te sturen naar de gemeente Aalten, t.a.v. Ingrid Oonk, Postbus 119, 7120 AC Aalten. De aanmelding mag ook gemaild worden naar i.oonk@aalten.nl. Het aanmelden van kandidaten kan tot 22 maart 2012.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 33 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws