Header image

Meedenk-avond van PP over sport en omroep

AALTEN - De Progressieve Partij houdt ook in 2011 weer haar maandelijkse openbare discussie-bijeenkomsten en `mee-denk-tanks`. De eerstvolgende openbare bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 maart om 20.00 uur in de voorkamer van café-rest. Schiller, Prinsenstraat te Aalten. De progressieven zijn benieuwd naar de meningen uit de bevolking over twee onderwerpen.

Om 20.00 uur komen medewerkers van Gelre.fm een pleidooi houden om de licentie voor de lokale omroep voor de komende vijf jaar weer aan hen te verstrekken. De gemeente moet nl. een besluit nemen over de zgn. representativiteitsverklaring. Dat wil zeggen dat de raad moet bekijken of alle bevolkingsgroepen wel vertegenwoordigd zijn in de programmaraad van de omroep.

Vanaf 20.30 uur staan de sportaccommodaties in de gemeente centraal. Vooral de raadsmededeling die het college naar de raad heeft gestuurd over de accommodaties van AVA70 en AD69. In deze mededeling worden verschillende mogelijkheden geschetst met daarbij het globale financiële plaatje. Bedoeling van de meedenk-discussie is om na te gaan wat nou de wensen van de verenigingen zijn en op welke manier de gemeente daar al of niet aan tegemoet kan komen. En vooral of deze passend gemaakt kunnen worden binnen alle wensen van de sport in de gemeente Aalten. Met daarbij de allesoverheersende vraag: willen wij als inwoners meebetalen aan nieuwe en betere sportaccommodaties?

Tijdens de meedenk-bijeenkomst kan iedereen, ongeacht politieke voorkeur, zijn of haar zegje doen. De toegang en de koffie zijn gratis.Ander nieuws