Header image

Maatschappelijke stage

AALTEN - Leerlingen van eerste drie klassen havo/vwo van het Christelijke College Schaersvoorde sluiten het schooljaar met een maatschappelijke stage af. De school heeft als taak om leerlingen voor te bereiden op de samenleving van de toekomst. Naast betaald werk zal in die maatschappij de inzet van veel vrijwilligers onmisbaar zijn. Daarom zullen de leerlingen kennis maken met het belangrijke werk dat door vrijwilligers gedaan wordt. Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni worden in samenwerking met het Rode Kruis stagedagen georganiseerd; dagen waarop leerlingen iets leren over vrijwilligerswerk, een dag ook waarop leerlingen echt iets doen voor de ander. We hopen hiermee te bereiken dat zij zo aangesproken worden, dat ze nu wellicht nu al of zeker in de toekomst vrijwilligerswerk willen gaan doen. Het is de bedoeling dat de leerlingen van de 2 en de 3 klassen individueel of met een groepje leerlingen voor de invulling van deze dagen verantwoordelijk zijn. De leerlingen van de 1 klassen gaan onder de begeleiding van het Rode Kruis geld inzamelen voor Mappa Mondo ( een thuis voor kinderen met een levensbedreigende ziekte). Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van maatschappelijke stage, zodat de normale regels m.b.t. begeleiding en verzekering gelden zoals die ook voor de normale stage gelden. Zo zal er op school ook een terugkoppeling zijn en zullen de leerlingen laten zie wat ze zoal gedaan hebben.

Ander nieuws